2e Jaargang Juli 1949 No. 1 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman Redactie-Adres J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam VACANTIE Zodra is de Mei niet in het land of de werker van alle dag begint aan zijn vacantie te denken. Aller lei plannen worden gemaakt, 't zij op papier of in gedachte, maar hoe dan ook het vooruitzicht van vacantie alleen al doet iedereen in een pret tige stemming komen. Hé, eens lekker uit de da gelijkse beslommeringen; eens helemaal uit de om geving die je wel kunt dromen en eens heerlijk jezelf zijn. Waarom die verzuchting? Is de om geving waarin je elke dag verkeert, niet prettig of is ze niet zoals je dat graag zou willen? Och, soms wel, soms niet. Daarover behoeven we niet te schrijven, dat gevoel hebben we allemaal wel zo bij tijd en 'wijle. Maar er eens echt lekker tussen uit, zie je, dat doet een mens goed. En denk nu niet, dat het op je werk minder goed gaat, omdat je met vacantie bent. Die gedachte is absurd en hij, die er naar handelt en niet met vacantie gaat, geeft anderen te denken omtrent zijn geestesgesteldheid of werkwijze. Geen mens is onmisbaar, bedenk dat wel. Vacantie. Denken we aan vacantie, dan wordt daaraan onmiddellijk het idee van reizen verbon den. Dit schijnt iets onverbrekelijks te zijn. En waarom ook niet. Vacantie betekent rust. meer nog: geestelijke rust. En die wordt bij uitstek ver kregen door er eens op uit te trekken, verweg of dichtbij. Het leidt de aandacht van je dagelijks werk af doordat je je op andere niet alle daagse dingen concentreert. Na een jaar van arbeid, ingespannen arbeid, zo U wilt, is een on derbreking van één of twee weken zelfs nood zakelijk om daarna weer fris en monter een nieuw arbeidsjaar te beginnen. Vacantie, mooi weer of niet. Een vacantie kan zelfs „zonnig" zijn bij minder mooi weer en in dat geval hebt U werkelijk vacantie gehad. Wij, ge ëmployeerden van de Amstel Brouwerij zijn echter dubbel gebaat wanneer het in vacantie-tijd zonnig weer is. omdat dit ook van belang is voor het bedrijf waarin we werkzaam zijn. En zon heeft het bedrijf nodig, willen we ook in de toe komst van een prettige vacantie verzekerd zijn. Bk. In een der Amsterdamse dagbladen lazen we het volgende: BIER Zondagavond in (felle) neonletters gelezen boven Amsterdam-Oost: AMSTEL ROUWERIJ Wie A zegt, moet ook B zeggen. Een opschrift zó wel somber. Het gaat wel niet zo als we graag zouden willen, maar zo erg is het nu ook weer niet. Het betrof hier een defecte letter. Bovendien zou het in strijd zijn met de keiharde muziek, die van uit de botte larij elke dag weer over ons hoofd wordt uitge stort. 21 Augustus 1949 Houdt die dag vrij Want dan is er de Sportdag Van de Amstel Brouwerij

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1