Ie Jaargang Maart 1949 No. 9 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman Redactie-Adres J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam LENTEZANG Geen nevelig duister Bedekt meer het veld; Geen blinkende kluister, Die 't beekje meer knelt! Het stormen is over; De buijen zijn heen; Wat ritselt in 't loover, Is zefir alleen. Vol bloeisel van boven, Vol bloemen omlaag, Staan velden, en hoven, En telgen, en haag! De vrolijkheid dartelt In klaverrijk gras; Zij wemelt, zij spartelt In vlieten en plas. De wouden herhalen Hun feestelijk lied; Ook zwijgt, in de dalen, De leeuwerik niet. Van echo vervangen, Bij 't rijzen der maan, Heft gij nog uw zangen, O Nachtegaal, aan! Geen nevelig duister Bedekt meer het veld; Geen blinkende kluister, Die 't beekje meer knelt; Ontvlugt nu de steden, Wie vreugde begeert! Ontvlugt ze nog fyeden De Lente regeert! A. Ch. W. Staring. SB - - HM l§ S^f De knoppen zwellen 'i i) i) n i' nn li

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1