!l Aware of water IèL Het eerste jaar in het nieuwe millennium werd 11 septem ber opgeschrikt door de aanslagen in de Verenigde Staten. Het was de dag waarop de wereld veranderde door een reeks schokkende gebeurtenissen; het vertrouwde gevoel van veiligheid werd bij vele mensen verstoord. Het ver snelde ook een economische ontwikkeling die de keerzijde van de voorspoed van de afgelopen jaren liet zien. Winst waarschuwingen, neerwaarts bijgestelde prognoses en personeelsreducties waren regelmatig in het nieuws. In oktober kondigden wij aan dat de nettowinst over het jaar 2001 ten minste twaalf procent zal bedragen. Hiermee toont Heineken zijn kracht als internationale bierbrouwer en zetten wij onze sterke financiële performance van de afgelopen jaren voort. Over de vraag wat de daadwerkelijke effecten zullen zijn verschillen ook de gerenommeerde instituten van mening. Deze effecten zijn waarschijnlijk pas achteraf goed te meten. Maar daarop wachten zou onverstandig zijn. Ik ben van mening dat het nog scherper kijken naar de kosten een eerste noodzakelijke stap is. Het zoeken naar wegen om de opbrengsten ook in deze moeilijke periode te vergroten, is onze tweede uitdaging voor 2002. Wij zullen ons geza menlijk moeten inzetten om goed te blijven presteren. Door onze internationale activiteiten uit te bouwen, door nog beter te luisteren naar de wensen van onze klanten en daarop in te spelen, door nieuwe productontwikkelingen sneller te implementeren en door onze distributiekanalen uit te breiden, kunnen wij nieuwe groeimogelijkheden voor Heineken creëren. Ik heb er vertrouwen in dat Heineken met uw inzet deze uitdaging aankan. Op 1 januari 2002 gaat Europa over op de euro. We nemen dan afscheid van de gulden die zijn oorsprong vindt in de 16° eeuw en daarmee tot de oudste munten van Europa behoort. Mensen zullen eraan moeten wennen. Het zal voor hen in het begin even terugrekenen zijn naar de vertrouwde gulden. Toch zijn de voordelen groot en op termijn zal de euro een nieuwe impuls geven aan de Europese economie. Nu het jaar bijna ten einde is, wil ik u namens de gehele Raad van Bestuur hartelijk bedanken voor uw inzet in 2001 en u en uw familie prettige feestdagen toewensen. K. Vuursteen, voorzitter Raad van Bestuur IMPORTED FROM IOLLAJ m Britney is Pepsfs kerstster De Momentopname Hei Society Koken met bier; Inkoop en leveranciers bereiden zich voor op STAR Chain SLA binnen Heineken Persoonlijk; Geachte Consumentenservice Geflitst; Recepties Afscheid en jubileum in 2002 Eerste Service Level Agreement getekend Regionale units bezoeken CS&C Kerstpuzzel Colofon; Kerstwens redactie Water is onmisbaar, zowel voor Heineken als bierbrouwerij, als voor uzelf. In Nederland lijkt er genoeg water te zijn, wat niet betekent dat we niet zuinig met water moeten omgaan. Wereld wijd is er een groot tekort aan water. Heineken heeft het project Aware of water opgestart omrfedereen (binnen en buiten de brouwerij) ervan bewust te maken zuinig om te gaan met water. Na de Aware of water-site op het BrowseHuis en de posters is er ook een folder gemaakt. Deze is in Vers van 't Vat bijgevoegd om duidelijk te maken waaroqiPket belangrijk is verantwoord om te gaan met water. Ook thuis.,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 2