D 'i "\e varende haringparty op 8 juni in Noordwijk 9 was een groot succes. Het was een themafeest JLter gelegenheid van de 400-jarige samenwer king tussen Japan en Nederland op uitnodiging van Rederij Triton, Bols, Ouwehands Rederij en Heineken. De vijfde haringparty van het land was zo'n groot succes dat men besloot om met twee boten te varen. Vierhonderd perso nen hadden zich opgegeven om drie uur lang op de boot door de regionale wateren rond te dobberen en te genie ten van haring, corenwijn en een goed glas Amstel of een heerlijk helder Heineken. ,e receptie op 23 juni Ivan Ko Grosze Nipper werd door veel colle ga's, oud-collega's en relaties be zocht. Ko nam na bijna 40 jaar afscheid van Vrumona. Zoals ge bruikelijk bij de club Thuis- verbruik-vertegenwoordigers zat de stemming er al snel in. Heel leuk was ook dat de moeder van Ko (83 jaar oud) er bij was en volop meedeed, 's Avonds heb ben de directe collega's van Ko een cabaretstukje opgevoerd, geheel verkleed en in stijl van het bekende Farce Majeur. De voordracht was 'geheel uit het leven gegrepen'. Ko heeft bovendien van zijn collega's een fiets gekregen met oranje velgen. Dit als symbool voor de vele activiteiten van Ko als sportmasseur bij het Nederlandse voetbal. Op 15 juni waren collega's uit Zoeterwoude gekomen om feliciteren met haar 25-jarig jubileum. Rob Kleinjan, hoofd afde ling Bedrijfseconomische Zaken, liet ondersteund met foto's uit die 25 jaar, de vele kanten van Lia de revue passeren. Zo heeft ze naast haar werk altijd ook andere dingen in het Zoeterwoudse gedaan, onder andere voor het Sinterklaasfeest. Daarbij heeft ze altijd een luisterend oor voor collega's en is ze heel betrokken bij het afdelingsgebeuren. Collega Hans Rovers, die zo op de valreep toch nog in Zoeterwoude kon optreden, zorgde voor de swingende muzikale onder steuning. het hele land naar Lia Haverkamp te Op 15 juni nam Heineken na bijna 35 jaar afscheid van vertegen woordiger Cees Jonker. Op de moutzolder in Amsterdam met circa vierhonderd mensen, muzikaal omlijst door Duo Dik Huis en Bolle Jan werd het een feest om nooit te vergeten. Wat als een afscheidsreceptie bedoeld was, is uit gemond in een daverend feest. De vele cadeaus die Cees mocht ont vangen werden de volgende morgen met een vrachtwagen bij Cees thuisbezorgd. Blijkbaar is Cees zeer geliefd in Amsterdam en zullen wij hem dus nog vaak in de stad tegenkomen. Op 1 mei 2000 was het 25 jaar ge leden, dat de heer Frans Snieders in dienst kwam bij Heineken door dat Ibécor werd overgenomen. Frans werkte toen voor Ibécor in Boma (Zaïre) en heeft het grootste gedeelte van zijn carrière doorge bracht in Afrika. Tegenwoordig werkt Frans in Polen als directeur van de Lezajsk brouwerij. Onder het genot van een goed glas Lezajsk bier werd met zijn vrouw Francien en het ma nagement van de brouwerij het 25-jarig jubi leum van Frans gevierd. De heer Paolo Cavagnera, technisch directeur van de Zywiec groep memoreerde met name het Afrikaanse verleden, maar onderstreepte dat Frans zich ook in Polen goed thuisvoelt ge zien het feit dat hij prima Pools spreekt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 18