"Introductie nieuwe krat niet met stille trom" "Het resultaat is héél mooi!" "110 miljoen flessen overgezet van oude in nieuwe kratten" Ab Cuppé, specialist Techniek op de afdeling Verpakken, trok het groene-krat-project in Den Bosch - met name qua techniek. Tevens was hij lid van het kernteam dat de invoering van het krat in goede banen leidde. "Ik bracht na elke kernteam-vergadering verslag uit aan de mensen langs de lijn. Hun mening is ontzettend belangrijk: zij moeten met de kratten werken. Ze deden veel waardevolle suggesties." Er waren diverse aanpassingen van machines en prototype nodig. "Zo heeft het nieuwe krat een handvat in het midden. Onze machines vulden de oude kratten in één beweging met 24 flesjes. Door het hand vat ging dat niet meer. De machines zijn dus omgebouwd. Ook de cameraherkenning moest worden aangepast: vorm en logo van het krat zijn immers vernieuwd. Verder zijn de handgrepen aan de zijkant veranderd, om ze specifiek voor Heineken en herkenbaar te maken. De veranderde vorm van de onder kant van het nieuwe krat vergde aanpassing van de banen waarover de kratten lopen. Een ander punt was, dat in het prototype na het wassen veel water bleef staan. Onder andere vanwege het milieu hebben wij gevraagd de vorm zo te veranderen, dat het water beter wegliep. Het was een proces van afwegen, maar al met al is het een héél mooi krat geworden. En we zijn er trots op dat de fees telijke introductie plaatsvindt vanuit Den Bosch!" Joop Knust (Thuisverbruik) gaf de pers uitleg over het logistieke gebeuren rond het groene krat in nieuwe worden overgepakt. Een van onze bo tel- colonnes is daarvoor omgebouwd, een ex ern bedrijf pakt de overige 600.000 kratten h< nd- matig over. In totaal worden 110 miljoen fles ;en overgezet... Er was verder veel overleg met iet CBL, een overkoepelend orgaan voor de leve ns- middelenhandel. Veel afnemers plakken name lijk eigen stickers op de kratten, wat niet bevorde lijk is voor ons merkbeeld. Wij willen dat ze stiel- ers gebruiken die gemakkelijker verwijderbaar jn. Daarover worden afspraken gemaakt." De pers kreeg 7 september een rondleiding door productie Den Bosch, waar de eerste groene kratten van de lopende bond 'rolden' Het brandteam Heineken is samen met de af le ling PR verantwoordelijk voor de communie? tie rondom het nieuwe groene Heineken krat. Brandmanager Hans Böhm hierover: "Uiteraard gaat een introductie van een nieuw krat niet riet stille trom. De handel is geïnformeerd via een broadsheet dat op te vouwen is tot het nieu* -e, groene krat. De consument is enkele weten warm gemaakt met de mededeling 'wij gaan ver huizen'. En, enkele dagen voor de grote omsc ra- keling, startte Heineken een massale 'geheim in- Distributie- en servicemanager Fons van Bommel (unit DCS) was op twee manieren bij de kratvervanging betrokken. Hij is eigenaar van alle kratten én verantwoordelijk voor de logistieke aansturing binnen Nederland. De operationele leiding van de kratvervangingsoperatie is in handen van Jan van Kuijk. Van Bommel stelt dat het krat helemaal op de toekomst geënt is en een tijd loos design heeft. Er zijn enkele logistieke hob bels, die echter prima genomen worden. "Zo moeten de Heineken-flesjes van de oude kratten TÜSSS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 10