DRUKTE INTERNET I3en even aan het onthaasten Het aanbod van informatie op internet door onze brouwerijen groeit gestaag. In het vorige nummer maakten we nog gewag van informatie over de Ridderronde op internet. En eerder al schreven we over de sites van Heineken, Amstel en Heineken Recruitment. Maar er is meer nieuws! Heineken opende kortgeleden een corporate internetsite, die van Amstel is deze maand geheel ververst en ook die andere Lim burgse telg van de Heineken-familie, Brand, maakt nu furore met een -volgens ken ners- "site van hoge kwaliteit". Die van Brand is het mooist als je pc is uitgerust met Netscape of Internet Explorer 3.x of een hogere versie. Dan kun je optimaal gebruik van alle trucs die in deze site zijn gebouwd. Mensen met een intemet-aansluiting binnen Heineken Nederland kunnen de Brand-site overigens niet bezoeken via de pc op hun bureau. De makers van de site hebben gebruikgemaakt van andere programmatuur dan die op de centrale Heineken Nederland computer. OOK BRABID CD-ROM De start van Brand op internet (bij de vorige Vers van 't Vat kondigde de bij sluiter/deurhanger de komst al aan) gaat gepaard met een promotie op de winkelvloer. Voor degenen die geen intemet-aansluiting hebben, bestaat namelijk de mogelijkheid om een cd- rorn te bestellen. Daarop staat onder meer een versie van de 'Slakkenrace', in het verlengde van de bekende Brand-commercial waarin een slak de hoofdrol speelt. In dit spel speelt jouw slak tegen die van de computer. Het gaat er daarbij niet om welke slak het eerst over de streep gaat. Nee, het is juist degene die als laatste de finishlijn passeert die met de hoogste eer gaat strijken. HEIBIEKEBI "Welkom op deze Heineken-site." Op de internationale Heineken-corporate site 'Heineken [a] World Citizen' wordt iedere bezoeker na 'aankomst' welkom geheten door niemand min der dan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Vuursteen. Hij vertelt welke informatie op deze site is te vin den en nodigt iedereen uit om door middel van één druk op de knop alles te weten te komen over de onderne ming Heineken. Of zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen: "The parent behind the brand". Zo vind je er alles over onze biermerken, de geschie denis van ons concern, de bedrijfsresultaten en nog tal van andere actuele gege vens. De internationale Heine ken-corporate site, waarop de voertaal uiteraard Engels is, blijkt op de eerste plaats een informatie-site. Alhoe- wel voor Heineken-mede- t werkers misschien niet alle informatie even nieuw zal zijn, is de site wel degelijk een bezoekje waard. Met name de gedetailleerde beschrijving van het ontstaan van onze onderneming en de meest actu ele gegevens over investeringen, jaar cijfers en sponsoring vormen ook voor de echte Heineken-kenner een goede reden om regelmatig een keertje bij www.heinekencorp.nl langs te gaan. AMSTEL'S AMSTERDAM Via de Heineken-corporate site kun je via een zogenaamde 'link' recht streeks naar de Amstel-site. Dit korte tochtje over de elektronische snelweg brengt je naar een totaal ander type site. Is de nieuwste van de twee vooral in het leven geroepen om journalisten en andere geïnteresseerden op een snelle en eenvoudige manier (actuele) informatie te kunnen verschaffen, de zogeheten 'United Sites of Amstel' bieden naast informatie vooral veel afwisseling. De drie grote thema's ach- www.brand.nl I E «ft ttU\ IS YSRIUhhOlllli ter deze site zijn Amsterdam, de Champions League en niet te verge ten Amstel bier. Wil je weten waar de mooiste, gezel ligste of meest ludieke plekken van Amsterdam zijn te vinden. Waar je het lekkerst kunt eten of het best kunt stappen? En, niet in de laatste plaats, of je het predikaat 'echte Amsterdam mer' kan wegdragen. Onder 'Amstel's Amsterdam', een van de opvallendste onderdelen van de 'United Sites of Amstel', kun je op alle deze vragen (meerdere) antwoorden vinden. Als de 'Smart Guide' je niet voldoende inzichten verschaft, kun je zelfs nog advies inwinnen bij een aantal beken de Amsterdammers. Zo vertelt DJ Joost van Bellen bijvoorbeeld wat de meest trendy clubs van Amsterdam zijn en geeft top-kok Sander Louwe- rens de namen van zijn favoriete res taurants prijs. Of wat te denken van het bruisende hart van 'Gay Amster dam' volgens Nickie Nicole. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of deze site biedt wel een leuke suggestie. Zelfs wanneer je geen tijd hebt om Amsterdam in levende lijve te bezoe ken, kun je onder 'Lazy Guide' zowaar een 'adventure' spelen om zodoende toch nog een beetje het gevoel te krij gen dat je echt in Amsterdam bent geweest. Naast 'Amstel's Amsterdam' vind je op de 'United Sites of Amstel' ook alle actuele informatie over de Champions League, de geschiedenis van Amstel en ga zo maar door. Wanneer je er dan nog geen genoeg van hebt, kun je via deze site ook nog een uitstapje maken naar een aantal andere, buitenlandse Amstel-sites. Kortom; de 'United Sites of Amstel' bieden te veel om allemaal op te noemen. Om een goed beeld te krijgen, moet je er toch echt zelf eens voorbij 'surfen'. Adres? www.amstel.nl. INTERNETADRESSEN NEDERLAND www.heineken.nl www.heinekencorp.nl www.heinekentrophy.nl www.heineken.nl/student www.amstel.nl www.brand.nl Griekenland www.green.gr Italië www.greenmusic.it Japan www.heineken.co.jp/index.html Antillen www.smync.an Wilt u meer weten over bier? Tik dan in uw inter- net-zoekprogramma 'bier' of 'beer' en er gaat let terlijk een wereld voor u open!

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1998 | | pagina 23