"ATHENE IS AMSTEL-STAD Familie-excursies Zoeterwoude leuk en interessant Winnaar Amstel-spel: sleiswijk/Athene - De win naar van het Amstel met z'n Allen Spel, Gerard Goud, heeft medio okto ber zijn reis naar Griekenland gemaakt. Vergezeld van zijn vrouw, bezocht hij in Athene diverse van de bezienswaardigheden zoals de Akro- polis. En natuurlijk brachten zij een bezoek aan de Amstel brouwerij in Athene. Daar werden zij rondgeleid door de twee daar werkzame Neder landse expatriates: Matja Hollemans en Cees van Rijn. "In de Atheense brouwerij wordt hard gewerkt aan modernisering. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een andere bottelarij. De huidige heeft een laag plafond, waardoor je in die ruimte veel productielawaai hebt. Er is in het kader van deze plannen een stuk grond aangekocht. Daar willen ze faci liteiten aanleggen voor de emballage. Na afloop van de rondleiding hebben we gezellig een biertje gedronken. Later hebben mijn vrouw en ik Cees van Rijn nog thuis, in een buitenwijk van Athene, opgezocht. Dat was leuk. Ik heb vroeger veel met hem samen gewerkt", aldus Gerard Goud. De prijswinnaar over Athene: "Het is een hectische stad: veel druk verkeer. Door de vele taxi's die er rondrijden doet het je denken aan de verkeers drukte in New York. We hebben tus sendoor uitstapjes gemaakt met de boot naar een paar van de Griekse eilanden. Dat was een verademing. Wat leuk is aan Athene is dat het een echte Amstel-stad is. Overal zie je de lichtbakken en andere Amstel-uitin- gen. Ik heb weinig mensen gezien die ander bier dronken dan Amstel of Hei- neken, wat je daar ook overal kunt krijgen. Je ziet er veel halveliter fles sen. Wat ik ook tijdens de rondleiding tegen Matja en Cees heb gezegd, is dat ik het jammer vond datje in Athene je bier niet in een merkglas krijgt. Waar je ook komt, dure of minder dure gelegenheden, overal geven ze je een limonadeglas voor je bier. De brouwe- Van links naar rechts de heer en mevrouw Goud en expatriate Van Rijn rij kent het probleem. Er worden wel merkglazen aangeleverd aan de hore ca, maar ze worden niet gebruikt. Waarschijnlijk worden ze er gewoon weggegeven." Terugkijkend op het weekje Grieken land concludeert Goud, in lijn met het Amstel-thema: "Het was gezellig." man- n die ercial mber zien com- lvul- vijf gele- inen oop- :hik- king nber nder Vers res). )bon s en tgen ken. bio- zoeterwoude - Op 16 en 17 oktober was het weer zover. Op deze twee dagen konden familieleden van Heineken-medewerkers in Zoeter woude de brouwerij bezoeken. Ook dit jaar werden de jaarlijks terugke rende familie-excursies massaal be zocht. De bezoekers kregen een rond leiding door de brouwerij, kregen een film te zien, waarna ze een hapje en een drankje konden nuttigen in de Hooiberg. Tijdens dit afsluitende onderdeel bestond er ook de mogelijk heid om zelf een biertje te tappen. "Het was niet alleen leuk maar ook nog eens heel interessant", aldus een van de bezoekers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 7