Datum Personeelsfeest Zoeterwoude bekend PUM en kas 30 Beloning Aanmoediging (vervolg van pag. 19) Bij deze wil ik U; mede namens mijn vrouw, hartelijk danken voor de belangstelling, goede wensen, prachtige cadeaux en vele bloemen ontvangen bij mijn afscheid en jubi leum op 17 december j.l. Met name de collega's van Regionaal Service Centrum Noord-Oost Zwolle, die met een spontane show mijn afscheid onvergetelijk hebben gemaakt. Nogmaals hartelijk bedankt en wij wensen U alle goeds voor de toekomst. Marinus Kers Mede namens mijn vrouw wil ik de directie van Heineken bedanken voor de belangstelling, het fraaie bloemstuk, het drankenpakket en de envelop met inhoud die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwe lijk op 16 februari mochten ontvan gen. Mede dank aan mevrouw Sonja van Kooten voor haar aanwezigheid en de verzorging van dit alles. Het is een fijn gevoel om niet te vergeten. Maarten van den Berg Hiermede brengen wij u onze harte lijke dank over voor de mooie bloe menhulde en de overige geschen ken, die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest van u ont vingen. Wij denken steeds met heel veel genoegen aan de band, die wij het grootste deel van deze 50 jaar met de brouwerij mochten hebben. Wij zijn daarvoor dankbaar en ook een beetje trots. J. van der Doll en T. van der Doll-Smit Langs deze weg wil ik graag allen bedanken voor de vele blijken van medeleven welke ik heb ontvangen tijdens mijn zielczijn. Het was over weldigend en heeft mij veel kracht gegeven er weer bovenop te komen. Nogmaals heel hartelijk dank. fan Sloos Centrale Reprografie, Zoeterwoude Vrumona A.J. Kruithof (Verpakken) G.C. Korpel (Verpakken) Den Bosch W.P. Muurmans (Gistkelder) A.G.H. Wildschut (Bedrijfscontrole) A.M. van Kuijk (Belading Export) P.f. Tiessens (O.M.B.) G. Jeeninga (T.D. Verpakken) Zoeterwoude R. van Rooijen (M.I.T.) A.C.M. Bouwmeester (M.I.T.) M.T. Brinksma (Verpakken) C.H. Zevenhoven (O.P.I.) P.W. Geurts (Verpakken) f.M. Kuyt (Verpakken) C. Vijfvinkel (Verpakken) 75,00 200,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 75,00 75,00 60,00 70,00 35,00 35,00 Zoeterwoude De Personeels verenigingen van Bunnik en Zoeterwoude, en de organisa ties van de Horecagebieden Rot terdam/Zeeland, Den Haag en Export Rotterdam, vragen de medewerkers van deze vesti gingen om 24 september 1994 alvast te reserveren in de agen- da's. Op deze datum zal geza menlijk het tweejaarlijks Per soneelsfeest in Zoeterwoude worden gevierd. Dit keer met een bijzonder karakter, deels een gevolg van het 20-jarig bestaan van de vestiging Zoe terwoude. Den Bosch De Interne Dienst van onze brouwerij in Den Bosch meldt dat het plaatselijke PUM en de kas vrijdag 13 mei (de dag na Hemelvaart) de gehele dag zijn gesloten. Verder is het Per soneels Uitgifte Magazijn geslo ten op 27 mei en 23 juni vanaf 14.00 uur. Bij de achterpagina: Beeld uit een in de jaren na de Tweede Wereldoorlog door Heineken gevoerde merkcampagne

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 30