Afscheid P. Kool Afscheid H.J. Blankhorst Gisenyi, Rwanda Per 1 maart is de heer P. Kool met pensioen gegaan. De heer Kool heeft 29 jaar bij onze onderneming gewerkt, waarvan het grootste gedeelte in het buitenland. De pensionering van de heer Kool werd gevierd in Rwanda, het land waar hij tot de laatste dag werkzaam is geweest als tech nisch directeur van de brouwe rij in Gisenyi. Tijdens een feest waar nagenoeg alle medewer kers aanwezig waren, werden de heer Kool en zijn echtgenote toegesproken door algemeen directeur Botterman en door de nieuwe technisch directeur, L. Jolie. Op bijgaande foto ziet u de heer Kool bezig aan zijn afscheidsrede. J. de lager (derde van rechts) luisterend naar de heer Poma Kinshasa, Zaire Op 27 januari vond in Kinshasa de afscheids receptie plaats van de heer J. de Jager, die na een wereldwijde carrière van 29 jaar met pen sioen ging. Zijn laatste functie was montagespecialist bij Bras series, Limonaderies Malte- ries du Zaire. Personeelsdirecteur Poma en Technisch directeur Snieders spraken tijdens de receptie met name over de 'tropische' loop baan van Jan de Jager. Tijdens zijn loopbaan was hij onder meer werkzaam in Gisenyi, Bujumbura, Bukavu, Boma en Martinique. Hierna sprak de heer Van Boxmeer, administra teur délégué van de Bralima- CIB-groep. Hij legde vooral de nadruk op de sociale inzet van de familie De Jager. Hij dankte ook mevrouw De Jager, die zich jarenlang heeft ingezet voor de cercle sportif vanBralima. Hier na kreeg de heer De Jager geschenken overhandigd. Na een dankwoord van hem, begon een afscheidsfeest dat tot laat in de avond duurde. chauffeur. Rutger Reintjes, de bedrijfsleider van Drankenhan del Cambrinus, memoreerde dat Huub in zijn loopbaan negen samenvoegingen van dranken handels heeft meegemaakt. Hij omschreef Blankhorst als een man die altijd op de achtergrond bleef, altijd hard heeft gewerkt en loyaal was naar het bedrijf. Tijdens de receptie waren niet alleen collega's maar ook externe relaties aanwezig, bij wie hij jarenlang drank leverde. Als cadeau kreeg Huub Blankhorst een fototoestel. Dit komt wel licht van pas om het resultaat van zijn grote hobby, het kwe ken van vogels, vast te leggen. Daarom vond op 4 maart een receptie plaats. Huub Blankhorst heeft 32 jaar bij Heineken gewerkt als drankenhandel Klarenbeek Per 1 maart maakt de heer H.J. Blankhorst gebruik van de vervroegde uit tredingsregeling voor 55-jarigen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 28