"Horeca is etalage van bier' 20 "Iedereen streeft naar kwaliteit. Daarom moet je de ondernemer juist iets extra's bieden. Wij doen dat door middel van een stukje dienstverlening. Door onze diensten kunnen wij het voor een horeca- eigenaar aantrekkelijker maken met Heineken in zee te gaan." Een kijkje bij het Bouwadviesbureau. Ben Smith en Cees van Kasteel vormen de twee-koppige leiding van het Bouwadviesbureau in Zoeterwoude. Een afdeling die sinds 1958 binnen Heineken bestaat. Sinds die tijd heeft het zich tot een middelgroot advies bureau ontwikkeld met in totaal 25 medewerkers in vaste dienst. Hier vallen de advies dienst, het secretariaat, een tekenkamer en sinds kort ook de afdeling Standbouw onder. "Een deel van de 25 medewer kers, onder wie de adviseurs, is uiteraard vaalt op pad, omdat ze ondernemers moeten bezoeken. Op dinsdag komen ze allemaal naar Zoeterwoude voor werk overleg en het bijhouden van hun administratie. We merken dat sommige Zoeterwoudse medewerkers daar wat vreemd tegenaan kijken. Zo van: zo zie je ze wel. Zo zie je ze niet. Deze situatie ontstaat door onze manier van werken", aldus Ben Smith. "Willen we ons werk goed doen, dan zullen we veel bij de klanten moeten zijn. Vergelijk het maar met een horeca-vertegenwoordiger." Dienstverlening De werving van opdrachten gebeurt niet door het Bouwad viesbureau zelf. "De dienstver lening verrichten wij op verzoek van de horecavertegenwoordi- ger", vertelt Cees van Kasteel. "Vandaar dat het voor ons ook heel erg belangrijk is dat alle horecavertegenwoordigers goed weten wat wij voor de onder nemers kunnen doen. In dat kader zijn we gestart met een rondje Horecagebieden. Daarbij overleggen we hoe we het beste met de horecavertegenwoor digers kunnen samenwerken. Hoe ons werk een aanvulling kan zijn op het servicepakket van de vertegenwoordiger", aldus Van Kasteel. "Overigens doen wij dat niet om extra klanten te krijgen", vult Ben Smith aan. Vorig jaar hiel pen wij 2400 horeca-onderne- mers met bouw- en interieur adviezen. Vierhonderd meer dan in 1992. Daarom wijzen wij de horecavertegenwoordigers erop dat we, willen we goede kwaliteit blijven leveren met de De bouwfase van een horecagelegenheid: eerst de situatie zoals die was, vervolgens een I bouwtekening en tenslotte het eindresultaat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 20