"Ik houd van spelletjes" William Zwaan houdt zich in zijn werk bij de Centrale Salarisadministratie in Zoeterwoude vooral bezig met cijfers. Dat hij ook met letters uit de voeten kan, bleek uit zijn deelname aan het televisieprogramma Topscore. De grote hobby van de 26-jarige William Zwaan is sport. En dan met name veld- en zaalvoetbal. Daarnaast biljart en tennist hij graag. Maar in zijn vrije tijd is hij niet alleen lichamelijk actief, hij houdt ook van hersengym nastiek. "Van jongsafaan spelen wij thuis veel gezelschapsspel letjes. De laatste jaren kaart ik bijvoorbeeld vaak met mijn vader of speel ik scrabble met mijn moeder. In mijn vorige baan op de Tekenkamer kla verjasten we altijd in de pauze. Bij de CSA doen we dat niet. Maar ik heb al eens voorgesteld mijn tafelbiljart van huis mee te nemen. Dus misschien komt het er nog eens van dat we in de pauze kunnen biljarten..." Geen paniek William vindt het ook leuk om naar spelletjes op televisie te kij ken. "Daarom vond ik het ook zo leuk dat ik heb kunnen mee doen aan het programma Top score van Ted de Braak", vertelt William, nog naglunderend. Het was niet de eerste keer dat hij zich had opgegeven voor een televisieprogramma. Zijn tante meldde zich ooit aan voor deelname bij Rad van Fortuin. Op het laatste moment zag ze er echter van af. Misschien vond ze het toch te eng voor de camera's te verschijnen. Wil liam had daar geen last van. Hij belde RTL4 met het verzoek in de plaats van zijn tante te mogen komen. Dat mocht. "Maar ik kwam niet door de voorrondes. Dat vond ik wel jammer. Toen ik van een ex-col- lega hoorde dat er een nieuwe quiz op TV zou komen, waar voor ze nog kandidaten zochten, heb ik me dan ook direct opge geven. Ik kende Topscore wel, want het wordt al enige jaren uit gezonden door de BRT." Als test kreeg William enkele puzzels thuis, die hij moest invullen. Nadat hij ook een voorronde met succes had doorlopen, kreeg hij op 30 december 1993 een telefoontje met het verzoek 18 januari naar de studio in Hil versum te komen voor opna men. "Daar schrok ik toch wel even van. Want het is toch best spannend." Om zich voor te bereiden, nam hij de Belgische uitzendingen van Topscore op en maakte dan alle opgaven. "Daarom raakte ik ook niet in paniek tijdens de werkelijke opname. Ik was natuurlijk wel zenuwachtig, maar ik kreeg geen black-out of zo. Ik dacht gewoon 'normaal kan ik het ook, dus waarom zou ik het dan nu niet kunnen?'. Goed resultaat Topscore is een spel waarbij het gaat om het maken van woor den met behulp van gegeven let ters. Kenmerkend is de pyrami- devorm. Aan een bestaand woord wordt steeds een letter toegevoegd. Daardoor worden de te vormen woorden steeds langer, en dus moeilijker. Tij dens de eerste uitzending nam William direct een voorsprong op zijn tegenstander, om deze niet meer af te staan. Ook het finalespel wist hij binnen de tijd goed te beëindigen. Dat leverde hem duizend gulden op en een uitnodiging nog eens terug te komen. In de tweede uitzending, onge veer een half uur na afloop van de eerste, had William het moei lijker. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. Toch wist hij ook dit keer te winnen. In het finalespel ging het echter mis. "Kijk, daar struikel ik", zegt hij terwijl hij de videoband nog eens bekijkt. "Ik zag gewoon niet welk woord ze bedoelden. Dat kan gebeuren. Ik vond het in ieder geval heel leuk om mee te maken. Om te zien hoe zo'n programma wordt opgenomen en om iemand als Ted de Braak, die je toch alleen van TV kent, eens in werkelijkheid te ont moeten. En ook om mezelf op televisie te zien. Het was echt heel leuk. Ook dat ik achteraf zoveel reacties heb gekregen van collega's en buren, die me hadden gezien. Ik zou het zo weer doen. Misschien nog eens bij een ander programma", zegt hij hoopvol.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 14