Heineken behoudt tweede plaats Verlichting gecontroleerd Nieuwe vracht wagen 1870 van Amstel 6 Amsterdam Heineken heeft in 1990 de tweede positie op de wereldranglijst van brouwers weten te behouden. Dit voor het tweede jaar op een rij. An heuser-Busch uit de Verenigde Staten blijft de grootste brou wer ter wereld. De lijst van World Leading Brewers' is ge baseerd op het produktie- volume. Anheuser-Busch pro duceerde vorig jaar 101,2 miljoen hectohter bier, 6,8 mil joen meer dan in 1989. Hei neken brouwde 53,5 miljoen hectohter bier in 1990. Een jaar eerder was dat nog 49,5 hecto liter. Aan de top van de wereld ranglijst van brouwers hadden geen verschuivingen plaats. De Amerikaanse brouwerij Miller bleef derde met 51,1 hectoliter in 1990. Fosters (Australië) en Kirin (Japan) bleven respectie velijk vierde en vijfde. De vijf grootste brouwers realiseerden allen een volumegroei, maar behielden in verhouding toch dezelfde notering als een jaar eerder. Den Bosch Ons bedrijf kent een groot aantal kwaliteitscon troles. Ook wat verlichting be treft. Zo werd eind vorige maand de Heineken-neonlich- treclame op het dak van het kantoor in Den Bosch nageke ken. Een jaarlijks gebeuren, dat altijd een leuk plaatje oplevert en veel bekijks trekt. Alkmaar Onne Nijboer, chef Expeditie en Magazijn van drankenhandel Holland Noord in Allernaar, nam 12 juli de sleu tels in ontvangst van een nieu we 1870 van Amstel-vrachtwa gen. De aanwinst is een DAF-wagen met een milieu vriendelijke motor. De auto heeft een verlengde carosserie, speciaal bestemd voor het ver voer van rolcontainers. Het is bovendien de eerste wagen van een drankenhandel die met 1870 van Amstel-opdruk is uit gevoerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 6