I Verslavend Destijds was het een collega die hem met het zweefvliegen be kend maakte. Inmiddels is Dick aardig aan het zweefvlie gen verslaafd. "Het geeft een kick", geeft hij als antwoord op de vraag 'waarom hij het zo graag doet'. "Bovendien kun je hier bij de Eerste Zeeuws- Vlaamse Aero Club, kort ge zegd EZAC, uitstekend kampe ren. Op die manier kunnen wij wat langer bhjven dan één dag, want het is een behoorlijke af stand van Zuid-Holland naar Axel. En ik kan als lid (een lid maatschap kost achthonderd gulden per jaar) onbeperkt vliegen." Er gaan dan ook heel wat vrije uurtjes in zijn hobby zitten. Het grootste deel van zijn vakantie brengt hij in het Axelse door. "We zijn wel een paar jaar met vakantie in Frankrijk geweest", geeft hij toe. "In dat land kun je uitstekend zweefvliegen. Afge lopen jaar ben ik daar samen met een Belgische collega ge weest. Bij elkaar vloog ik toen gedurende zes dagen in 24 uur 1160 kilometer over land. Vluchten van meer dan drie honderd kilometer zijn in Frankrijk heel gewoon." Kermisattractie Voor iemand die de eerste keer vliegt, is ook de eerste start een ervaring op zich. Tijdens onze vlucht, maken we net als de cursisten gebruik van een twee persoons-vliegtuigje. Alleen mag in dit geval degene die meevliegt niet voorin zitten. "Ik ben namelijk geen bevoegd in structeur", verklaart Dick deze regel. Ook de stuurknuppel achterin moet emit. De passa gier zou namelijk per ongeluk aan dit stuurelement kunnen Het voorbereiden van de vlucht boven Frankrijk. Met de barograaf (links) bewijst een zweefvlieger dat hij niet tussentijds geland is. Op die manier kan een nieuw brevet worden gehaald komen. Daarna is het wachten op de startkabel die ons toestel omhoog moet trekken. Achter ons staan inmiddels andere vliegtuigen keurig in een rij op gesteld. Even later is het zover. Een spe ciale auto die vier startkabels van de lier naar de startplaats trekt, is in aantocht. De auto legt een afstand van 1260 meter af. De eerste kabel wordt ge klikt en een lid van de EZAC pakt met zijn rechterhand de vleugel van onze tweezitter vast. Zijn linkerhand steekt hij in de lucht. Een ander lid, dat in de startwagen zit, zet de lamp aan die aan de zijkant van de wagen is bevestigd. Hij houdt eveneens bij wie de lucht in gaan en hoe lang de vlucht is. Hoewel het een vrij zwak knip perend licht lijkt, ziet de lierist, die zich 1200 meter verderop bevindt, het sein. Hij trekt de kabels strak. Als de kabel is ge spannen gaat de hand van de jongen naar beneden en laat hij het vhegtuig los. De man in de startwagen geeft het 'groene licht' en... het zweefvliegtoestel gaat met een duizelingwekken de vaart schuin omhoog de lucht in. Net een kermisattrac- Niet geruisloos Als het vhegtuig op vijfhonderd meter hoogte is gekomen, laat de piloot de kabel los. Het zweefvliegen en het leukste deel van de reis is begonnen. Maar het is niet stil. In de oude conventionele vliegtuigen van linnen, hout of ander materiaal hoor je nog steeds het geruis van de wind. De toestellen van kunststof, die sinds 1980 op de markt zijn, vliegen wel geruis loos. Een aantal jaar geleden kreeg Dick bijna een (fataal) ongeluk. Buiten zijn schuld. "Ik vloog toen op Valkenburg (bij Oegst- geest)", vertelt hij, "en dat ligt op de aanvliegroute van Schiphol. Door de week mogen verkeers vliegtuigen boven Valkenburg op zeshonderd meter hoogte vliegen. In het weekeinde, wan neer de zweefvliegers in de lucht zijn, moeten ze op negen honderd meter blijven. Toen ik met de lier omhoog getrokken werd had ik niet door dat vlak achter mij een DC 10 vloog. Doordat dit vliegtuig net een bocht maakte, zag de gezags voerder mij net op tijd. Anders hadden we frontaal gebotst. Op het moment dat ik de kabel los liet en ik op zeshonderd meter hoogte was, zag ik pas aan welk gevaar ik net ontsnapt was. Ik kon zo door de ramen van het vhegtuig naar binnen kijken. Je begrijpt dat de verkeerstoren van Valkenburg toen snel con tact heeft opgenomen met die van Schiphol." En dan besluit hij vergoelijkend zijn verhaal: "Overal kunnen fouten worden gemaakt." Dick met passagier in een motorzweefvliegtuig 21 t een kick"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 21