J.M. van Rossem koninklijk onderscheiden Rondom Engeland in rubberboot Familie medewerkers bezochten brouwerij Zoeterwoude - Gezellig en goed verzorgd. Dat waren in het kort de geluiden die 18 en 19 april te horen waren tijdens de druk be zochte kinder/familie-excursies in Zoeterwoude. Klein en groot vermaakten zich prima. Behal ve het bezoek aan de brouwerij, werd ook de film 'Just Chec king' vertoond. Na afloop van de excursies, die zowel 's mor gens als 's middags gehouden werden, kregen de medewer kers en hun familieleden een koud buffet aangeboden. De excursie door de brouwerij Noordwijk - Ir. J.M. van Ros sem, oud-directeur van Heine- ken, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Wethouder J. Bedijn van de ge meente Noordwijk, die de zie ke burgemeester J. Hoffmann verving, speldde hem de onder scheiding op. De heer Van Rossem kreeg de onderscheiding voor de vele functies die hij binnen diverse organisaties buiten Heineken heeft bekleed. Zo was hij onder anderen actief als voorzitter van de Stichting NIBEM (Ne derlands Instituut Brouwgerst Mout en Bierj. Van Rossem was tot februari 1989, het jaar waar in hij afscheid van Heineken nam, directeur Concern Spe ciale opdrachten, mout en hop. Personeel van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers gaan in de week van 22 mei in een rubberboot rondom Enge land varen. Zij willen daarmee het record breken dat de Royal Marines van Engeland in 1987 hebben behaald. De mariniers gaan van start in Portsmouth, Zuid-Engeland, waar zij ook hopen te finishen. De Neder landse mariniers worden in hun poging gesteund door Pep- si en Buckler.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 11