lichtgewicht lichtgewicht "kgSTATIEGELDFU' g^tSTATlEGf LOF'-l JPSI light Hartpagina's Vers van 't Vat Ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, zijn de hartpagina's van Vers van 't Vat gewijd aan de heer A.H. Heineken Boodschap G. van Schaik Samenwerking Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V.4 Nieuws uit de vestigingen: 6 Zoeterwoude: HTB-cursus voor buitenlandse trainees; Prijs voor introductie Amstel Light Amsterdam: Nieuw blad 'World of Heineken'; NIMA-prijs voor Heineken Interview met algemeen directeur J.P. Cohen over 8 oprichting Bols Benelux Hobby: NA. de Bruyn uit Bunnik is instructeur duiken 10 Nieuws uit de vestigingen: 11 Den Bosch: Open huis en gezinsdag bij drankenhandel Van Dorst/Liebrand/Olderaan; Horecagebied Gelderland/Overijssel bezocht Bossche brouwerij Bierserie deel 4: gerst, basis voor bier 12 1 uit 6000: Sjef Schellen uit Den Bosch 14 Verenigingsnieuws met: Zeevissen Waddenzee; Zaalvoetbaltoernooi Zoetermeer 15 Nieuwe verpakkingen voor Pepsi-Cola en 7Up 16 Reclamecampagne Osborne vernieuwd; Afscheid B.A. Horstman 17 Kroniek 18 Afscheid en Jubileum 20 Ideeënbus 22 Lampen voor advertentie hoedje en Amstel-reclame; 23 Vers in 't Vat; Stripfiguur hoofdrol in reclame-campagne 7Up; Vaart 'Spirit of Heineken' uitgesteld; Bij de achterpagina Hoofdredactrice: Hella Schoonveld Redactie: Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek- Sanders Redactie-assistente: Caroline Wassenaar Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-) 456034/ 457234 Redactiecommissie: drs. W.W.F. de Ranitz (voorzitter) F.P.H. Bot R.G.H. Elfrink P. de Lange drs. J.L. van Oordt mr. H. Schaap ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: G.W. Westenberg (Arnhem) H. Meyer (Bunnik) P. van der Aart ('s-Hertogen bosch) M. van Woerden (Rotterdam) mw. Y.C.M. Plaatsman- Peeters (Zoetermeer) mw. B.F. Valdink (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de stafdienst Public Relations Nederland in Zoeterwoude, telefoon: (071-)457100. Bij de voorpagina: De heer A. H. Heineken is op 27 april benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onder scheiding werd hem opgespeld door de heer ir. G. Braks, minister van Landbouw en Visserij. Op de foto de familie Heineken en de heer Braks.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 34