De 10-vaks Heineken en Amstel kratten met handvat. Familiebeeld De ontwikkeling van fles en krat heeft voor een belangrijk deel plaats gehad op de afdeling Verpakkingsontwikkeling van Heineken Technisch Beheer. "Wij hadden natuurlijk een redelijke voor sprong in tijd door de ervaringen met de de nieuwe 30 cl fles en het bijbehorende krat. Wij kregen de opdracht mee, een 50 cl fles te ontwikkelen die past in het fami liebeeld van de 30 cl. De fles moest ran ker worden, met een hals. Door die vorm is ook het krat hoger geworden dan zijn voorganger", vertelt de heer F.J.M. Bitter, verpakkingstechnologisch specialist bij HTB. Tevens moeten alle nieuwe kratten volledig met elkaar sta- belbaar zijn. "Ook het aantal vakken per krat was een vaststaand gegeven. Tien stuks met voor de handelbaarheid een handvat in het middenDe flessen staan nu in twee rijen van vijf naast elkaar om zo ruimte te ma ken voor de handgreep", aldus de heer Bitter. In een volgend nummer zullen de organi satorische kanten van deze vervangings operatie bij de produktieafdelingen wor den toegelicht. Een oude gescuffde' fles naast een nieuwe fles. ar '88 in moderner jasje 9

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9