Ir. H. KLOEK, BEDRIJFSLEIDER PRODUKTIE ZOETERWOUDE Een uitspraak die duidelijk aangeeft dat we in de produktie- afdelingen in Zoeterwoude serieus bezig zijn met het kwali teitsproject. Dat blijkt óók uit de aanpak waarvoor de brou werij heeft gekozen. Aan het kwaliteitsproject "Zo werken we toch niet bij Heineken", heeft produktie Zoeterwoude een eigen uitvoering en invulling gegeven. Iedereen, van al le afdelingenmoet mee gaan denken over wat er beter kan Elke werknemer moet de gelegenheid - en de betrokken heid - hebben om met suggesties te komen. GOED Als herinnering aan het doel van het luchtballonnenspel zijn twee lichtbakken geplaatst waarop de situatie wordt uitge beeld. "«REkijxcr Een projectgroep, waaraan vertegen woordigers uit de meeste afdelingen deelnamen, is met een voorlichtingspro gramma gekomen waarin de nadruk ligt op onderlinge communicatie. De slogan voor het kwaliteitsprogramma bij pro duktie is "Goed kan beter". De heer J.H.L.M. Galema. hoofd van de plaatse lijke personeelsdienst zegt dat er duide lijk voor gekozen is te zorgen dat mensen onderling informatie uitwisselen en met elkaar overleggen"De structuur van on ze brouwerij-organisatie is op zich niet communicatiebevorderend. Voor groe pen in de ploegendienst is de kans klein dat dezelfde mensen elkaar regelmatig ontmoeten. De informatie-uitwisseling wordt daardoor beperkt. Het is daarom belangrijk dat de onderlinge informatie verstrekking verbeterd wordt. Voor alle duidelijkheid: dit is niet een nieuw pro bleem. Het is vaker opgemerkt en be sproken. De centrale kwaliteitscampag ne is een mooie kapstok waaraan we dit probleem als het ware - op kunnen han gen." Aan het standaard voorlichtingspro gramma hebben 120 groepen van 15 mensen enthousiast meegedaan. Aller eerst werd bij deze bijeenkomsten door In de bedrijfskantine worden in de servettenhouders speciale servetten gebruikt. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18