Grondige opknapbeurt kantoor Vrumona De af deling financiële administratie is een van de afdelingen, die onder handen zijn genomen. Moeiteloos zet een kraan de nieuwe ventilatie-installatie op het dak van de westelijke vleu gel Bij Vrumona is de westelijke kantoorvleugel de afgelopen maanden ste vig onder handen genomen. Voor de bewoners van de bij deze 'facelift' betrokken kan toren was het een tijd van in schuiven en soms zelfs van verhuizen om de schilders, stoffeerders en elektriciëns hun werk te kunnen laten doen. Maar de resultaten zijn de moeite waard. Alles zit op nieuw in de verf. de wanden zijn voorzien van lichte wandbekleding en er is een andere vloerbedekking ge legd. Kortomde werkplaats van veel Bunnikse medewer kers is lichter geworden en lijkt daardoor ruimter. Tevens is de verwarmingsin stallatie aangepast. Via een op het dak geplaatste unit kan in het voor- en naseizoen voorverwarmde lucht in de kantoren worden geblazen. Deze installatie zorgt er ook voor dat de lucht in de weste lijke kantoorvleugel regel matig wordt ververst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14