Zoek de 7 verschillen Het sleutelwoord Oplossingen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHHffiW Slechts één van de rechter figuren past precies in het linkse figuur, net als een sleutel in een slot. Als je het goed gedaan hebt, ontstaat er een woord. Welk woord? si pucuSjooA do sjipai ofqmy j_ ÏU3U9A\pj3A SI qUBJ 3p UBA SjqDSJ UB(\' *9 ;§3M SI U3§BAV)qOBJA UBA J3)L[3B S>|U|[ dBjjBds -g qqaaiqiuo u3§EM;q3BJA jiauajqoy -p qqaajqiuo fu apaaiA ap do quEx Gayoq si quBj ap u9Aoq qaq usjnojq 'Z iaipnjqsuooiaSiajs sp uba uoppuu jaq ui sinq auinqog VH153 a v vn a x s i aa laawa oxxos oxaaxox s x vvx s s aoa aaaiM oax s 3 O 3 s aaow 3 a 3 o aaox De bouw van de lagerkelder in Den Boscheind vijftiger jaren. Oplossing 7 verschillen Oplossing Anagrampuzzel 33SII 3 <3 a 3 X aaoax ovvwa 3 333 s SIW3I XNvax 3N33A 3DV3V 3 I x a 3 30I10 NO 3 I S 33WWO 330N3 O I X V 3 O I 3HN 3N03X 3333XaVM3 iaNaaavva 3xxaa 1 3 sa naaaxna da n1Naoaaxa 3 3 3 V VIAI3 O 3 VNN3dV3 SN a vw3iax s a svxvvax s x vxaaxN3Aa X3XVV3303 NIa3N3 I XX 3NN300333 03 333aOlN3 i ax sooaxx d3N3S30dd aX33WaOJN3 X S S 330N3 S VNXNV3VOX 33N3QI3HN vwaoxNawN aavx aavN 3X13 3X3 d 3 X N 3 3WVO 3 S Vd 3 I X S 3 X 3 A VVO 3 3N33 3 O N 3 VX VN 3 G 3 H Oplossing het sleutelwoord )ue|dra)BM 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 31