In memoriam R. KAN ONZE DIENST VERLIETEN Leeuwarden A. de Ruiter verpakken Zoetermeer Mw. P. Wilderink (orderbehandeling) Horecagebieden Mw. A. Blom-Onclin (Groningen!Fries land! Drente) Zoeterwoude Mw. H.W.E. Vorst-Jansen (Leveran- ciersdocumentatie HTB) L.M.A. Konings (Informatiesystemen thuisverbruik) BUITENLAND Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA Definitief terug: de heer E.N. Bakker met zijn gezin uit Toronto. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD Met verlof in Nederland: de heer K. Kluteen zijn echtgenote, sinds 8 augus tus. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE Definitief teruggekeerd: de heer en mevrouw M. de Lepper uit Fort de Fran ce. Commonwealth Brewery Ltd. BAHAMAS De heer C.E. Langstraat en zijn gezin zijn 25 augustus vertrokken naar Nassau. Daar is de heer Langstraat werkzaam als Installation Manager. NOCAL S.A.R.L. ANGOLA Op 10 augustus zijn de heer en mevrouw G.J.A. Borggreve definitief uit Luanda vertrokkenPer 2 oktober is de heer Borggreve werkzaam als Tech nological Controller Projects in Nige ria. Met verlof in Nederland: de heer A. Zwartper 7 september. Definitief terug: de heer en mevrouw/. C. Egberts uit Dondo. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA Met verlof in Nederland: De familie R.A.F. Wagenaar uit Kigali, van 29 sep tember tot en met 27 oktober. Brasserie de Brazzaville S.A. VOLKSREPUBLIEK KONGO Met verlof in Nederland: De familie E. W. Benne, met ingang van 30 septem ber. Vanaf 16 september is de heer/. O. Dik in Brazzaville werkzaam als Chef Mécanicien voor ongeveer drie maan den. Kumasi Brewery Ltd. GHANA De heer TB. Heijbroek is per 18 sep tember uitgezonden naar Kumasi en neemt de functie van Brewery Mana ger over van de heer/./, ten Hoor. Zijn vrouw en jongste zoon zijn met hem meegereisd. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Definitief terug: de heer A.H.J. Centen met zijn gezin uit LagosDe heer R. H. Siwalette is op 26 augustus naar Lagos gereisd om de functie van Engineering Project Manager te gaan vervullen. Bralima S.A.R.L. ZAIRE De heer Goudswaard is uitgezonden naar Zaire op 12 september als Chef Bouteillerie, zijn echtgenote volgde enige weken later. De heer J.L. Berna- beu Cortes is op 29 september naar Kinshasa vertrokken, waar hij werk zaam is als Directeur Technique. Zijn gezin voegde zich enige tijd later bij hem. Gehuwd: de heer M. Muilwijk met mevrouw G.A. Plugge. Zij zullen circa twee maanden hun verlof in Nederland doorbrengen. Zambia Breweries ZAMBIA Op 19 augustus is de heer M. R. Kohl naar Lusaka gereisd. Daar is hij werk zaam als GroupTechnological Control ler. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer B.J. van de Berg is per 12 sep tember bij M.B.I. werkzaam als Tech nical Consultant. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en zoon wil ik u allen hartelij k danken voor uw aan wezigheid ter gelegenheid van mij n zil veren jubileum op 1 augustus j.l. Tevens dank voor alle cadeaus en bloemstukkenWij zullen met veel ple zier aan deze dag terugdenken. Jan Goderie Mijn vrouw en ik zijn bijzonder getrof fen door de vele hartelijke blijken van belangstelling en waardering bij het feest van mijn 40-jarig jubileum op 30 augustus. U was er met gelukwensen, bloemen en geschenken, maar bovenal met zoveel hartelijkheid, dat dit jubi leum een onvergetelijke feestdag is geworden. Wij willen u hiermede onze grote erkentelijkheid betuigen, voorde wijze waarop u allen hebt bijgedragen dit jubileum voor ons tot een heel bij zondere gebeurtenis te maken. R B. Weeda Vijfentwintig jaar gezellig werken Dat heb ik op mijn receptie kunnen merken Hiermee bedank ik, lieve mensen Voor alle cadeaus en beste wensen Riet Ketting Mede namens mijn vrouw hartelijk dank voor het bloemstukje, ontvangen bij het bereiken van mijn pensioenge rechtigde leeftijd. A. Edixhoven Mede namens mijn echtgenote wil ik de directie hartelijk dankzeggen voor het prachtige bloemstuk en de atten ties, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. C. Molijn OVERLEDEN Op 31 augustus jl. is de heer R. Kan op 53-jarige leeftijd wegens een noodlottig ongeval overleden. Robin Kan trad op 27 februari 1962 in dienst bij de Amstel Brou werij in Amsterdam als bottela rijmedewerker. Na de sluiting van de brouwerij aan de Maurits- kade werd Robin overgeplaatst naar het magazijn van de Cen traal Commercieel Technische Dienst in Hoofddorp. Zijn plotselinge overlijden bracht een schok teweeg bij allen die hem kenden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie die wij veel sterkte toewensen bij het verwerken van het heengaan van Robin. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27