I 'Etiket scheef opgeplakt? Dan geen zondagsgeldü' minst verwonderlijk, zo blijkt uit de woorden van de heer W.P.M. Schreurs, directeur van de D.I.S.: "Want de mar- keting-politiek van zowel Vrumona als de D.I.S. heeft toch altijd voldoende overeenkomst getoond. Zeker als we kijken naar de gevoerde kwaliteits strategie gekoppeld aan een redelijke prijs. En bij de overgang naar ons nieuwe assortiment bleken er ook wei nig produktie-technische verschillen te bestaan. Met name ook omdat we enkele jaren geleden de speciale fles met ingebrand merkbeeld hebben ver vangen door het model fles en krat dat ook door Vrumona wordt gebruikt." Vier eigen bronnen Circa twintig mensen vonden een werkkring bij de D.I.S. zoals die in 1963 van start ging. Aanvankelijk telde men ook nog een eigen expeditie- dienst maar na verloop van tijd werd, mede door de gerealiseerde groei, het vervoer aan derden uitbesteed. Als gevolg van de door gemeentezijde opgelegde bouwstop, waardoor de opzet van begin af aan aan de krappe kant was, maar vooral door de activitei ten van de participerende Limburgse brouwerijen, groeide het bedrijf al snel uit z'n jasje. In de loop der jaren, toen die bouwstop inmiddels was opgehe ven, vonden er dan ook diverse uitbrei dingen plaats. De laatste groot scheepse verbouwing dateert van '79 toen er een nieuwe bottelhal verrees. Bij die gelegenheid werd er een flessen- lijn met een grotere capaciteit geplaatst. En geheel nieuw voor de D.I.S. was toen de plaatsing van een bliklijn. De produktie-capaciteit bedraagt thans 18.000 kleine flesjes per uur, en 16.000 literflessen. Het afvullen van blik kan geschieden met een capa citeit van 12.000 stuks per uur. Vier waterbronnen leveren het produktwa- ter aan. Sourcy bronwater wordt per tankwagen aangevoerd vanuit het Bel gische Harre. Het personeelsbestand bedraagt momenteel 36 medewerk- (st)ers. Optimistisch De produkten die thans afgevuld wor den in Sittard zijn de licentie merken: Pepsi-Cola, Sisi Sinas en Cassis, Royal Club Bitter Lemon, en Sourcy Rood en Citron. Niet alle merken en smaken dus. De frisdranken van Vrumona die niet voorkomen in de opsomming van hierboven wprden overigens wel via de D.I.S. aan haar afnemers geleverd. De heer Schreurs is optimistisch over de samenwerking met Vrumona: "Deze constructie biedt beide partijen goede mogelijkheden voor nu en in de toe komst. Het betekent extra afzet van de Vrumona-produkten in de Limburgse markt. En wij denken met deze nieuwe produktrange optimaal aan de wensen van onze afnemers te kunnen vol doen." Kijkje in het magazijn De tot stand gebrachte samenwer king tussen de D.I.S. en Vrumona zal in de annalen worden opgete kend als een van de laatste wapen feiten van de heer W.P.M. Schreurs. In augustus 1986 gaat de directeur van de Drankenindustrie Sittard met pensioen. De heer Schreurs groeide op in Venlo waar zijn ouders een drankenhandel annex bieragentschap dreven. De jonge Schreurs werd daarbij al vroeg ingeschakeld. Hij verdiende zn zakgeld ('zondagsgeld' heette dat) met het bottelen van flesjes prik. Dat was nog echt handwerk. De benodigde siroop werd aange maakt in een inmaakketel en met behulp van een trechter en een pol lepel in de flesjes geschonken. Daar werd koolzuurhoudend water aan toegevoegd, waarna met behulp van spierkracht en een simpel appa raatje de kroonkurk op defies werd vastgezet. Hij wilde brouwingénieur worden, en liep daartoe stage bij één van de Limburgse brouwerijen. Later kwam hij als verkoper -vervolgens als verkoopleider binnenland - in dienst van een rubberfabriek. Het contact met de Limburgse bier brouwers bleef door de jaren heen intact en zo kon het gebeuren dat hij in '63 werd benaderd toen er een directeur werd gezocht voor de op te richten frisdranken-industrie. De tijd van flesjes vullen meteen trech tertje behoorde toen inmiddels tot het verleden! Produktie-technisch vormde de omschakeling naar het Vrumona assortiment nauwelijks een probleem. Op deze flessenlijn worden 16.000 literflessen per uur afgevuld. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13