P. Jorritsma: EEN MAN MET HARDE HANDEN In vele opzichten neemt Friesland een aparte plaats in. Het is de enige provincie met een eigen, officieel er kende, taal, de enige provincie met sporten als skütsjesilen en fierljeppen. En -sinds kort- met een kampioenschap klünen. Veel ouder is de volkssport bij uitstek: het kaatsen. kaarten heeft, bewijst wel dat bijwo nen van de PC geen plotseling opgeko men bevlieging is. Want tribunekaar- ten dienen geruime tijd van tevoren te worden aangevraagd. Zo groot is de belangstelling voor dit evenement dat de hele dag duurt. Ongeregeldheden hoef je volgens Jorritsma daarbij niet te verwachten. "Kaatsers schreeuwen weieens tegen elkaar als het niet duide lijk is of een bal wèl of niet overeen lijn is geslagen. Maar gele- of rode kaarten kennen wij niet. Het is heel anders dan bijvoorbeeld voetbal." Hetgeen overi gens niet wil zeggen dat een kaatswed strijd als de PC zonder opwinding ver loopt. "De sfeer is fantastisch. Ieder een moedigt luid aan. Je kunt dan maar beter geen favoriet zijn, want ze vinden het mooi als een mindere wint. Dus die krijgt veel aanmoedigingen." Kaatsen is zo oud als de weg naar Rome. Nog wel ouder zelfs want Griekse en Romeinse overleveringen en afbeel dingen in Oud-Egyptische grafspelon ken vertellen al van bezigheden die als 'kaatsen' kunnen worden opgevat: met de (blote)hand wordt een bal over en weer geslagen. Was het oorspronkelijk een elitaire activiteit, in de Middeleeuwen werd de kaatssport door alle standen beoefend. In de loop der tijd kwamen er hulpmid delen aan te pas om de bal te slaan. Daaruit vloeiden sporten als badmin ton en tennis voort. Maar het kaatsen bleef bestaan, al was dat op zeker moment niet meer van harte. Om de kaatssport in stand te houden en zo mogelijk te bevorderen, riep een groepje kaatsenthousiasten uit Frane- ker een speciaal evenement in het leven. De 'Permanente Commissie' was geboren. Dat was in 1853. En het heeft geholpen. Inmiddels zijn we zo'n honderddertig jaar verder en de 'PC' bestaat nog steeds. Iedere 5e woens dag in juli -het kan dus ook begin augustus zijn- vindt deze naar de com missie genoemde wedstrijd plaats in Franeker. Een dag om naar uit te zien Voor Piet Jorritsma, chauffeur bij Her- gardens Drankenhandel B.V. in Grouw, is de PC een evenement om zich op te verheugen. "Je kunt het ver gelijken met Wimbledon" legt hij uit. "Het is de partij van het jaar. Duizen den komen erop af om de eersteklas sers te zien. Ik ga er ook heen, ik heb er tribunekaarten voor." Dat hij die Dè kaatswedstrijd van het jaar: de PC op 31 juli jl. In Franeker

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24