Een dag op stap met VROUWELIJKE VERTEGENWOORDIGER HEEFTHAAR DRAAI GEVONDEN In de rijdende winkelwagen, bij de slijter, in de grote supermarkt maar evengoed in het kleine buurtwinkeltje; Heineken en Amstel bier kom je praktisch overal tegen. Om er voor te zorgen dat het bier op al die plaatsen wordt verkocht, is dagelijks een team van 26 thuisverbruikvertegenwoordigers namens Heineken op pad. Gesplitst in achtien winkel- en acht rayonvertegenwoor digers. Jeannette Compagne is één van die achtien winkelvertegenwoordigers, en Vers van 't Vat ging met haar een dag op pad om op die manier nader kennis te maken met het dagelijkse werk van de winkelvertegen- woordiger. Jeannette Compagne De werkdag van Jeannette begint telkens weer wat gehaast, doordat het opstaan haar niet altij d even makkelij k valt. Een van haar eerste werkzaamhe den is het verzorgen van de katten, want die zullen het een groot deel van de dag zonder haar moeten stellen. Tus sen acht uur en half negen stapt ze in haar auto, op weg naar haar eerste klant. Gemiddeld bezoekt zij vijftien klanten per dag. Jeannette woont in Nieuw-Amsterdam, een klein plaatsje ten zuiden van Emmen. In Emmen begint haar rayon dat loopt tot Urk, het uiterste westelijke puntje van de Noord-Oostpolder, hemelsbreed zo'n honderd kilometer verderop. Jeannet- tes rayon omvat zo'n kleine vierhon derd klanten, zoals slijterijen, buurt- winkels, supermarkten (met uitzonde ring van de hele grote, die door de rayonvertegenwoordigers bezocht wor den) en in de zomermaanden komt daar nog een flink aantal campingwin kels bij. De zogenaamde rijdende win kels behoren ook tot haar klanten kring, en in het gebied waar Jeannette werktzijndaterergveel. Ongeveer 125 in totaal, dus ruwweg een derde deel van haar totale bestand. Berry Nauw uit Zwolle is een van die kleine zelfstandigen die met zo'n win kel op wielen door de wijken trekt, en hij is het die we deze dag als eerste gaan bezoeken. Het is voor de eerste keer dat Jeannette met deze nieuwe klant heeft afgesprokenmaar al vrij snel vin den we Berry's winkelwagen gepar keerd bij een service-flat waar veel oudere mensen wonen. "Een prima plekje" zegt Berry die zijn volgeladen Spijkstaal-wagen pal voor het portiek heeft gestald. Vanuit het portiek hoe ven de bewoners, van wie velen niet meer zo goed ter been zijn, slechts het trottoir over te steken om zijn winkel binnen te lopen. En dat doen ze veel vuldig: "Ik sta hier al anderhalf uur en de verkoop gaat prima". Speurtocht De speurtocht naar zo'n winkelwagen is overigens niet zo'n geweldige opgave als het op het eerste gezicht lijkt. Jean nette weet inmiddels welke routes die wagens rijden en op welk tijdstip ze in een bepaalde wijk of straat zijn. "En anders kan ik altijd nog bij één van de rijdende winkels vragen waar hun col lega op dat moment verblijft. In feite zijn het allemaal concurrenten van elkaar, maar de collegialiteit onder al die rijdende winkeliers is groot" vertelt Jeannette. Het contact met Berry verloopt vlotjes en in een ontspannen en vriendelijke sfeer, maar uiteraard met een zakelijke ondertoon. De nijvere zelfstandige heeft er geen enkele moeite mee om met een vrouwelijke vertegenwoordi ger zaken te doen. Tevreden over de afloop van het gesprek haalt Jeannette voor hem enkele reclame-artikelen uit haar auto om daarna in de auto nog wat administratie te verrichten en tussen door haar waardering uit te spreken voor dit soort ondernemers: "Dat is echt handel hoor, wat die mannen doen. Lang niet iedereen is daar zo enthousiast over, maar hoe meer ik er van zie hoe groter mijn bewondering wordt." De ingevulde klantenkaart is inmiddels weer in het koffertje opge borgen en de plattegrond van Zwolle is weer binnen handbereik om het vol gende adres op te zoeken. Jeannette rijdt vlot en efficiënt door de Hanze stad en getuigt op die manier van het feit dat ze graag achte.r het stuur zit: "Ik vind autorijden inderdaad erg leuk, maar dat moet haast wel want per week leg ik tussen de 750 en 1.000 kilometer af." Sneeuw en ijs kunnen 's winters dat plezier niet bederven, evenmin als een brandende zon in de zomermaan den: "Dan zet ik dit open" zegt Jean nette, vrolijk wijzend op het zonnedak in haar auto. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8