GEEN 40-JARIG JUBILEUM ZONDER PIETER PR£ Sinds enige maanden, om precies te zijn sinds 16 maart, bestaat Pieter Pils. Het is een bronzen beeldje van circa 20 centimeter hoog en beeldt een gezellige bierdrinker uit die op zijn barkruk zit. De gedachte om bij een 40-jarig jubi leum een speciaal aandenken uit te rei ken, is afkomstig van algemeen direc teur A. Oostra. Hij zal dan ook vanaf heden zoveel mogelijk steeds persoon lijk de uitreiking aan de jubilaris ver richten. De heer J.G. Vermeulen van de plaatselijke administratie te Amster dam was zeer verheugd het allereerste exemplaar van Pieter Pils uit handen van de heer Oostra te mogen ontvan gen. Voorbereidingen Het eerste beeldje van Pieter Pils dat u hier ziet afgebeeld, is in een maand tot stand gekomenIn wasvorm was het 28 februari gereed, nadat Anke de'Li- guori Carino enige café tochtjes had gemaakt om het goede voorbeeld te vinden. Van dit beeldje in was wordt dan een negatieve gipsafdruk gemaakt en daarin wordt dan weer een nieuw wasbeeldje gegoten. Daarop worden alle correcties, die bijna altijd nodig De beeldhouwster van deze nieuwe Heineken figuur is mevrouw Anke de'Liguori Carino-Van Kooten uit het Limburgse Meerssen. Zij kreeg haar opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag en had onder andere tentoonstellingen in Rome, Milaan, Pesaro (Italië), Haifa (Israël) en in Nederland onder meer in de Haagse Galerie Stahlecker. In Pesaro won zij de eer ste prijs voor beeldhouwkunst, ingezonden door buitenlanders. Mevrouw De'Liguori Carino werkt al twintig jaar als beeldhouw ster en woonde tot 1982 in Italië. zijnuitgevoerd. Als het perfect is afge werkt, komt er een nieuwe mal omheen met steenpoeder van binnen. Dit is een soort bekisting die geschikt moet zijn voor de oven. De was wordt eruit gesmolten en het brons gaat erin. Op alle uiteinden, vooral bij handen en voeten, moeten er kanaaltjes worden gemaakt om het brons goed in de vorm te laten lopen. Langzaam en voorzichtig Dan gaat het geheel in de oven, flink klem gezet tussen Rijnzand als druk- verdeler. Het brons mag niet direct stollen, want dan zou het uit elkaar klappen als de mal eraf gaat. Veertien dagen blijft het beeldje in de oven. Dan -als het goed is afgekoeld- wordt de vorm losgehakt uit de mal. Het brons, dat in de kanaaltjes is gelopen, wordt er nu afgezaagd en het beeldje wordt gepolijst met schuurpapier en lapjes. Dan krijgt het een beurt met een kwastje zwavelzuur en door verhit ting met een brandertje krijgt het zijn goede gelijkmatige kleur. Nogmaals polijsten en onze Pieter Pils is een feestelijk bierdrinkertje, gereed om te worden uitgereikt aan een Heineken- medewerker met 40 jaar trouwe dienst. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5