IN MEMORLVM L.J. Nijholt tiespecialist van 'HMESC' werkzaam zijn. Ook de heer H. Schurink vertrok op 12 mei naar Lagos en zal voor 5 maanden de verlofvervanging van de heren F.H. Schermers en F.P Slotema op zich nemenDe familie M. M. de Vreede uit Lagos is op 4 mei voor verlof in Nederland aangekomen, terwijl de heer H. Otter uit Lagos vanaf 6 april t/m 7 mei met verlof is geweest. Het gezin F.P Slotema werd 19 april verblijd met de geboorte van zoon Maarten Philip. De heer H. Timmer uit Kaduna is op 7 mei na verlof naar Nigeria terugge keerd. Sierra Leone Brewery Ltd. SIERRA LEONE De heer P.A. Stapleton arriveerde voor verlof in Engeland op 19 april, zijn gezin was al eerder aangekomen. BRALIMA S.A.R.L. ZAÏRE Op 23 maart werd de familie F.G.R. Lefebvre verblijd met de geboorte van een dochter Amélie genoemd. Haar vader keerde eind april naar Kinshasa terug, zijn gezin zal hem later volgen. Ook de heer W.O. Jalink vertrok naar Kinshasa, nl. op 5 mei en zal daar voor 2 maanden als marketing assistent werkzaam zijn. De heer en mevrouw FN. Glavimans uit Kinshasa zijn op 1 mei in Nederland gearriveerd om hier hun verlof door te brengen. De heer P. Kool uit Boma is op 9 mei met verlof in Nederland aangekomen. JAPAN De heer K.B. Meyboom heeft zijn stu dieprogramma in Tokyo beëindigd en is met zijn gezin definitief uit Japan terug gekeerd, hij zal vanaf 6 mei bij de Horeca Dienst Nederland te Zoeter- woude werkzaam zijn. Grande Brasserie de Nouvelle-Calédo- nie S.A. NIEUW-CALEDONIË De heer B. C. Vink is op 7 mei na zijn detacheringsperiode uit Nouméa terug gekeerd. South Pacific Brewery PAPUA-NIEUW-GUINEA De heer L. van der Male is na verlof op 20 april weer naar Port Moresby terug gereisd. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik gaarne iedereen bedanken die op 26 februari op mijn afscheid aanwezig was. Deze onvergetelijke dag zal ons lang bijblijven. Langs deze weg wil ik speciaal diegenen bedanken die mijn afscheid hebben georganiseerd. A.T.v.d. Velde Aan allen die het afscheidsbiertje mogelijk maakten mijn oprecht harte lijke dank. R. W. Welmers Mede namens mijn vrouw wil ik de directie hartelijk bedanken voor de prachtige fruitmand en attenties die wij hebben mogen ontvangen ter gelegen heid van ons 60-jarig huwelijk. H.J. Vol Op 14 maart bereikte ons het droeve bericht van het plotse linge overlijden op 58-jarige leef tijd van Bart Nijholt. 23 jaar is hij werkzaam geweest in de lagerkel- der van de Bossche vestiging. We hebben hem leren kennen als een prettige en fijne collega met een altijd opgeruimd en vrolijk karakter. Ook wij zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden die wij veel sterkte toewensen bij het verwerken van het zo plotselinge heengaan van Bart. Moge hij rusten in vrede. OVERLEDEN De heer J.H.J. Moonen (70) is overle den op 1 maart. De heer Moonen trad op 1 februari 1948 in dienst bij de Amstel Brouwerij1 september 1974 nam hij afscheid van de brouwerij na werkzaam geweest te zijn als horecaver- tegenwoordiger, gebruikmakend van de wachtgeldregeling. Vijf jaar later bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. De heer J. de Roos (87) is overleden op 16 maart. De heer De Roos trad op 20 juli 1914 in dienst bij Heineken in Rot terdam. Daar is hij ondermeer werk zaam geweest in de stal, de bottelarij en de mouterijDe langste tijd is de heer De Roos werkzaam geweest in de gist- kelder. 1 december 1962 ging hij met pensioen. De heer M. Berkouwer (68) is overle den op 19 maart. 17 januari 1966 trad de heer Berkouwer in dienst bij Heineken Rotterdam als terreinchauffeur bij de afdeling belading. Van 1974 tot 1976 was hij werkzaam bij opslag en intern transport in Zoeterwoude en van 1976 tot aan zijn pensionering op 1 april 1982 bij de bouwkundige werkplaats. De heerM. Kooiman (68) is overleden op 20 maart. De heer Kooiman trad op 13 mei 1946 in dienst bij Heineken Rot terdam als mouterij-medewerker. Van 1961 tot 1968 is hij vervolgens hulpzie- der D geweest, waarna hij werkzaam was als tweede brouwer. 1 oktober 1981 ging de heer Kooiman met pensioen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 39