E. Veldhuizen: L J.M.Verbeek: J. Postma: "Het komt spontaan op" "Ik dacht dat kan zo niet" "Oplossingen zoeken In vrijwel iedere Vers van 't Vat is een pagina 'Ideeënbus' opgenomen. Meestal staan daarin alleen de toegekende beloningen en aanmoedigingspremies vermeld. Degenen die al eens een idee hebben ingediend, weten het natuurlijk. De anderen (nog) niet. Daarom de vraag aan drie heren: 'Hoe kom je op een idee?'. f 3.000,- kregen de heer E. Veldhuizen en zijn collega W. de Bruin onlangs voor een idee. Zij hadden een voorstel ingediend over het ombouwen van een frisdrankenautomaat. "Tot nu toe heb ik vier of vijf ideeën ingediend"vertelt de heer Veldhuizen, die werkzaam is bij de mechanische werkplaats in Bun- nik. "Ik denk dat het van je werk afhangt of je ideeën krijgt. En meer nog de interesse die je in je werk stelt. Als je ergens mee bezig bent en de techniek spreekt je aan, dan kan een idee spontaan opkomen. Het is niet zo dat ik loop te kijken of er ergens nog wat veranderd kan worden. Het zou hypocriet zijn als ik zei dat het niet om het geld gaat. Maar het is vooral ook leuk voor jezelf. Het streelt je toch wel als je ziet dat een idee uitgevoerd is." Twee dagen stond de heer L.J.M. Ver beek als invaller bij een etiketteerder in de Bossche verpakkingsafdeling en hij kreeg een idee over een verbete ring. "Wat er precies moest gebeuren wist ik ook niet. Maar ik dacht: dit kan zo niet. Zoals het nu gaat is er teveel storing." Het idee dat hij toen indiende is ook beloond. Het is er slechts een van de verschillende die hij in de loop der tijd heeft voorgesteld. "Je kunt gewoon werken of meer willen doen dan dat. Zo kom je tot ideeën" is zijn simpele verklaring ervoor. Veel ideeën heeft ook de heer JPostma van het magazij n vol goed in Leeuwarden ingediend. Met 12 ideeën sinds eind 1983 is hij koploper bij Bokma. Vijf keer heeft hij daarvoor een kleine beloning of aanmoedigings premie ontvangen. "Het zijn vaak klei nigheidjes waar het om gaat", legt hij uit. "Als het werk goed gaat, denk je er niet aan. Maar als het tegenloopt, zoek je er een oplossing voor. Daardoor kun je prettiger of sneller werken." De heer Postma gaat het eigenlijk vooral om het geld dat aan het beloond idee wordt gekoppeld. "Dat is het mooist. De kans is er altijd dat een idee wordt afgekeurd, maar je hebt toch steeds de hoop dat er een beloning uitkomt." Van hem kunnen we nog veel ideeën verwachten. Beloning Aanmoediging Den Bosch A.A.W. Rust/N. Damen, verpakken J.W.M. van Keulen, verpakken H. Venrooy, verpakken P.J. Broeders ,gistkelder J.W. Kreemers, verpakken D. Azarfan, verpakken J.F.J.M. Mulder/J. Dubbeld, verpakken H. Venrooy, verpakken J.A.J. de Veer, verpakken L. Weber, gistkelder G.F.M. Priemus, verpakken H.A. v.d. Broek, verpakken JGFeij er, plaatselijke administratie 200,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 75,- 75,- 75,- 60,- 60,- 60,- 60,- Bunnik JMAvan Leeuwenstoringsdienst RLATaheyfinanciën NJv. dVormintern transport C.F.L. Rongen, vertegenwoordigerthuisverbruikfris 60,- 60,- 40,- 30,- Zoeterwoude Jde Haas, centraal magazijn J.M. Gerhards, verpakken P. LMBisschopstoringsdienst H. v.d. Plaskelders Mw. M.M.H. Deckers-Van Nierop,correspondentieHTB GJBontjecentraal bureau techniek documentatie HTB E. Trijzelaar, storingsdienst M.F.J. Janssen .marketing bier M.E.J. Janssen, marketing bier ABv. dReemagazijnen en intern transport C. Chrihi, verpakken D.C. Zandbergenmagazijnen en intern transport J. Kokkedee, kelders J.J. de Boer.stroringsdienstalgemeen J .C. Buizer, meet en regelwerkplaats 450,- 375,- 350,- 270,- 100,- 100,- 100,- 75,- 70,- 60,- 60,- 60,- 60,- 60,- 60,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 30