nüMJhëld WH él'lllë onderduikers diewonend in de brouwerijde oorlog vei lig wisten door te komen. Personeel pikt een graantje mee In het boek over de 75-jarige geschiedenis van HBM, dat in 1948 verscheen, wilde men niet te zeer ingaan op de moeilijkheden die het perso neel in de oorlogsjaren had ondervonden. Daarvoor waren waarschijnlijk de won den ook nog te vers. Natuur lij k was het personeel van de brouwerijen, evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, niet zonder leed door deze jaren heengeko- men. De directie van de I geieeru van ue vorige i aai ue uuuse conrraspio- wereldoorlog, toen gerst-en nage erachter kwam. Onze bevrijders -Canadezen- op de Crooswijksesingel 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 28