HUWELIJK H I 9 ►o o ©9 Amsterdam B.J. Douma (fin./concern- verslaggeving) met mw. K.M. van Deuren Den Bosch W.G.A. Mateusen verpakkenj met mw G.A.A. Maes A.L.W. Stap (verpakken) met mw. J.C.C. van Wel Mw. W.J.L. van Zoggel (internedienst) met J.H. Steenbakkers Horecagebieden Mw. A. Alderliesten (verkoop Rotterdam) met A.A.M. van Gooi F.A.M. Bongertman (expeditieGelderland! Overijssel) met mw. E. Verhoef Rotterdam Mw. M. Risamenapatty (exporttransport afdeling) met JTapilawatin Zoeterwoude B. Kralt (magazijn en intern transport) met Mw. H.C. Koekebakker P. Rijswijk (storingsdienst) met mw. M.J. Keyzer-V.d. Meer Mw. L. Nijs (vertaalafdeling) metT. Zantinge (technische opleidingen) F.G. Kloeg (centrale salaris administratie) met mw. B. Zannis F.B. Martens (micro biologisch laboratorium) metmw. G.J. Knijnenburg P.L. v.d. Plas (centraalsecretariaat) met mw. H.C. van Duyn Mw. J.A.M.M. Verhoeven (kantine) met J.C.M. Rijsdijk (bottelarij) Mw. J.M. de Blanken (documentatiecentrum techn.met G.J. Bontje constructiebureau GEBOORTE Amsterdam Priscilla.d.v. mw. K.C.M. Alles-Venneker (assurantiën) en B.F1. Alles (plaatselijke administratie) Nejma. d.v. M. El Maach (brouwen algemeen) Mirte M.. d.v. F.C.A. Fritz (plaatselijke personeeldienst) Bunnik Jamal.z.v. M. Almaziani (verpakken) Angela, d.v. A. van Neerbos (verpakken) Kim, d.v. R.H. van Esch (technologische dienst) Den Bosch Jessica, d.v. J.A.C. Verstegen (techn. dnst. verpakken en opslag) Paulien, d.v. A.V. Kievit (gistkelder) Horecagebieden Wendy, d.v. J. de Man (expeditieRotterdam) Willem, z.v. W.M. Ester (expeditie Groningen! Friesland! Drenthe) Cristel.d.v. G.J. Groenhof (expeditie Midden Brabant Zoeterwoude AshaS.d.v. T. Ramkhelawan (bottelarij) Saluaen Sanae, ds.v. A. Houmanie (magazijn en intern transport) Marizia, d.v. B.F. Brito (bottelarij) Melissa,d.v. W.J. Kroeze bottelarij Wijnand,z.v. Mw. A.C.M. Modderman- Schnepper (plaatselijke administratie TessaS.M.,d.v. D.F. vanBerckelaer (energie techniek Suerd.z.v. M.B. Polderdijk (service laboratorium) Hayo, z.v. L.S. Koekkoek (alg. mutatie centrum) Erwin E.z.v. W. van Goozen tekenkamer GESLAAGD Amsterdam J.E.S. v.d. Meer (pensioenfonds) voorhet tentamen Elektronische Informatieverwerking D.J.W. Overmaat (storingsdienst) voorde Leergang Industriële Elektrotechniek, Elektrische Energietechniek E.B. Bunnik Voorhet tentamen Elektronische Informatieverwerking: G.J. de Bruin (financiën),).J.M. van Neerijnen (inkoop), G.J. Govaarts bedrijfsbureauen K. Ketelaars verkoop binnendienst) Voorhet diploma Heftruckrijder: G. van Veldhuyzen.C. de Bas, J.J. van den Brinken S. Karso (allen intern transport C.A.M. Eijkens (specialemarkten zuid) voor de diploma's vakbekwaamheid voor het Cafébedrijf enN.I.M.A.-A. J C. Stijsiger (expeditie) voor de cursus Vervoerswezen. Den Bosch G.J.A.den Ouden (T.D. verpakkenen opslag) voor Autogene Metaalbewerking cursusTAT.I.G.-lassen (AVAL). GF. Weber (centraalmagazijn) voor het diploma Magazijnbediende. F.A.A.M.I. van Oorschot (T.D. verpakken en opslag) voor Meet- en Regeltechniek. J.A.C. Verstegen (T.D. verpakken en opslag) voor Elektrisch Schakelen. Voor Kwaliteitszorg A: J.A.B.M. Knippen (verpakken) en P.C.M. van Bergen (legkelder). Voorhet diploma E.H.B.O.G.L. v.d. Bogaert (legkelder)-, J.B.M. Brummer, F.J.M.M. Geurtz, P.J.F.M. Hendriks, B.J.H.M. NaaijkensenJ.J.G. Visseren (allen expeditie)', M.C.M. Driehuizen, L.P.M. van Rooyen A.P.A Verbeek (allen T.D. verpakken en opslag)HJMFleuren (internedienst);mw. E.H.A. Henskens- Koolen. mw. M. Kweens. J.P. v.d. Venen mw. A.M. de Groot (allen T.D. algemeen H.M.W. Smit (intern transport); mw. E.C.M. van Kaathoven-van Eeuwijk, mw. M.J.C. van Uden-Egglij, J.G. Feyer, A.H. de Jager en mw. A.W. Verstappen (allen plaatselijke administratieP.J.M. Jansen (plaatselijke salaris administratie); H.J.M. van Linschoten en M.J.F. Martens (beiden verpakken) Voor het tentamen Elektronische Informatieverwerking: H.L. Smits en J. Verhoeks (beiden interne accountants dienst). Horecagebieden. VoorhetdiplomaE.H.B.O.: G.V.H. v.d. Schuit (magazijn, Midden-Brabant) en mw. M.J.Th, v.d. Burgt (administratie Midden- Brabant) WHagendijk, J.S.J. Fokkema, W.C.M. Wittersen J.B.M. vanTeijlingen (allenmagazijn Den Haag). J.M. de Waal (magazijn Rotterdamvoorhet diploma Heftruckchauffeur. Rotterdam JWorms export transport afdeling) voor het tentamen Elektronische Informatieverwerking. Zoeterwoude Mw. J.M.L. Louwers (publicrelations) voor het basisdiploma Public Relations en Voorlichting. Voorhettentamen Elektronische Informatieverwerking: P.L. van der Plas (centraalsecretariaat H. T.B.), M.C.N. Visser (werkplaatsen), I.J.J. Siezenga (plaatselijke administratie)mwK. Samson-Koorenhof (planning control horeca) ,C ,PWestra (technische dienst algemeen) en IJ.B. Wammes (brouwen algemeen) Voor Meet- en Regeltechniek voor Operationeel Personeel: W.P.J. Rook, A.J. Plugge.L. de Jong, P.J. de Bruin, W.L. Beste Breurtje.J. VisenF. Spierenburg (allen storingsdienst)G.C. van Duyn, N.G.M. van Duyn, W.G. van der Draay, R.M. Adèr, R.W. Wassing, R.A. Udo en J.R. Kaan (allen brouwen! dienstgebouw) VoorTIG-LassenTAenTD: P.L.M. Bisschop, T.J.M. van Emmerik, C.A. Bouwens, C. van Schie, A.J. Plugge, E.F. Pressl, H.C. Gerbes, R.A. Huisman, P.J. de Bruinen A. de Vos (allen storingsdienst) Voor hetE.H.B.O.-diploma: L. Snijders, C.L. v.d. Lansen P. de Wilde (allen elektrotechnische werkplaats), R.A. Huisman, B. du Mortier, E.P. Oosterbaan, H.J.A. v.d. Ven, H. Stenden J.P. Mollenbrok (allen storingsdienst)N. W .A. Aukes (bewaking)J.G. Marck (telexkamer) J.R. Kaan en RBurmann beiden brouwen J.C. Sloos (personeeldienst)WDorsman (kwaliteitsdienst)Jvan BroekhovenJD Erkelensen M.L. Slisser (allen verpakken),}. Hiemstra (brouwen!dienstgebouw)P .C. Wannee en mw. M. Molenaar-Kieboom (beiden Heineken Automatiserings Groep), C.D. Wilbrink (mechanische werkplaats) H.E. Hopman (energiedienst)B. Swalué (algem. waterzuiveringsinstallatie)A.J .van De I ft bedrijfstechnologische dienst). Voor Procestechniek - Operator C: HKM Arens en Bvan Eunen (beiden verpakken) Voor Beveiligingsbeambte C: A.J.J. Hoogeveen (bewaking) ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. K.C.M. Alles-Venneker (assurantiën) Mw. A.M.A. Duijnker-vanRijn (plaatselijke personeeldienst) Den Bosch L.P.L. van Gelder (intern transport) J.G. v.d. Bergh (verpakken) H.A. van Hoorn (verpakken) Mw. J.H. Toelen-Stupers (internedienst) Horecagebieden M. van Lonkhuizen (expeditie Rotterdam) Zoeterwoude Mw. C.B.E. Ooijendijk-Fuchs telefooncentrale) BUITENLAND Whitbread London Ltd. ENGELAND De heer W.A.J.G. Reijers is op 4 juli naar Luton vertrokken. Zijn functie aldaar is Brewer, in opvolging van de heer G.H. Kleinhout, die met zijn gezin medio juli naar Nederland is teruggekeerd. Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND De familie J.M. van der Kamp is op 1 juli naar Cork afgereisd, waar de heer Van der Kamp als Brouwer is aangesteld. De familie N.J. Doodeman is definitief teruggekeerd uit Moundou op 27 april. Sinds enige weken is de heer Doodeman werkzaam als Acting Chief Engineer bij Murphy te Cork, Ierland. A.B. Warby Bryggericr ZWEDEN De heer Ph. Nagelhouten zijn familie zijn 30 juni definitief vertrokken naar Varby. Zijn functie aldaar is Assistant Plant Manager. Brasserie du Maroc MAROKKO Na op 15 juni definitief te zijn teruggekeerd uit Mbandaka te Zaire, zijn de heer en mevrouw G.J. Oost op 3 juli vertrokken naar Fez, waar de heer Oost de functie van Brasseur gaat vervullen in opvolging van de heer J. W. J. van der Eyk. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De familie F. G. R. Lefebvre is op 23 juni weer vertrokken naar Ibadan. Naar Lagos is de heer P.H.A. Kemp afgereisd op 26 juni in zijn nieuwe functie van Techno logical Controller. Zijn gezin is hem een maand later gevolgd. De heer J. M. M. Luk is op 30 juni in Neder land aangekomen. De heer R. V. Sterk vertrok naar Lagos op 29 juni om aldaar de functie van Engineering Project Manager te vervullen. De familie C. Allport heeft haar verlof geplannedvan 1 juli tot 22 augustus en de heer P. J. Bijleveld van 2 juli tot medio september. Op 2 j uli zijn de heer E. H. N. Verheyen en zijn 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26