Kruiswoordraadsel S4SS O H 9v n O e V/ fV a TV e ti (V 0 y\ V V\ t d 0/ <L sV IV c V v\ V h V l Oplossing kruiswoordraadsel Vers van 't Vat 7/1981. CT t r.v Cl O C I t J mT 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (L 2Ej 26 27 28 29 O 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Horizontaal; 1. blaasinstrument; 6. hemelvuur; 12. bepaald gas; 14. rivier in Duits land; 15. en andere; 17. door gemeentebestuur geschonken titel; 20. jongensnaam; 21. dagblad; 23. vlaktemaat; 24. vliegveld; 26. kist van open latwerk; 27. priester; 28. Greenwichtijd; 30. ongevuld; 31. roem; 32. voor (L); 33. plechtige gelofte; 35. lof; 36. duivel; 38. rechten wegens schrijfkosten; 40. op grote afstand; 41. bevel; 43. graaf schap in Engeland; 47. keur; 51. groet; 53. Algemeen Nederlands Persbureau; 54. deel van de hals; 55. omroepvereniging; 57. lariks; 59. daar; 60. soort verlichting; 61. ongevuld; 62. grote hamer; 64. plaats in Gelderland; 66. slot; 67. goud (F); 68. toespraak voor de radio; 71. bij woord; 72. verlegenheid; 73. bijbels hogepriester; 75. deel van een plant; 76. opzettelijk iets ontwennen. Verticaal: 1. rukken; 2. niet even; 3. gemeen schappelijke weide; 4. sterke drank; 5. een zekere; 7. plomp; 8. denk beeld; 9. man; 10. de oudste; 11. iemand die elke modegril volgt; 13. deel van de dag; 16. wintervoer- tuig; 18. edelman; 19. schrijflijn; 20. bloedvat; 22. vaatwerk van gebakken aarde; 25. teken om het lezen te ver gemakkelijken; 27. voor (L); 29. internationale trein; 32. pro memorie; 34. gewicht; 37. tijdperk; 39. Europe aan 42. gift aan een arme44. muziek noot; 45. een zekere; 46. sierdeken; 47. eenjarig dier; 48. deel van het oor; 49. persoonlijk voornaamwoord; 50. als gast huisvesten; 52. voorzetsel; 56. toespraak; 58. draaien; 61. aardige 63. stand; 65. nachtkleding; 66. hoogstaand; 69. rivier in Schotland; 70. telwoord; 72. persoonlijk voor naamwoord; 74. titel. 30 e 1 a 2 s b b k r O O n e s m a r t O n e e r e V s P a a r r O e k m r e t s r i O d O r h i t r O m P 1 O V e r b a r s l e e k m e s h a a k a t r O 1 r m a r t e r m k a n d e e 1 e a a 1 b e s e s t e k e 1 b O e r P r O e V e n s e m i t a f e 1 a r t s t e e k e O c- s a P s e t O 1 P r e i t a a 1 r e O b a a r n e n t e r u f e e s t a a r s t a a r

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30