OVERPLAATSINGEN A/MAU F.W. Snikkers naar H/Bosch W. Koch naar A/Bul A.A. Koolbergen naarZ/Wou R. Jager naar Z/Wou J.J. Rijnbeek naarZ/Wou J.A.N. Aoys naarZ/Wou R. van Vlijmen naar Angola BUITENLAND Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad Na genoten verlof zijn de heer en mevrouw Th. A.M. Krebbeks op 3 april naar Moundou teruggekeerd. De heer P. Kool kwam op 16 april vanuit Moundou in Nederland aan. Sierra Leone Brewery Ltd.-Sierra Leone Op 8 mei is de familie J.H. van Mameren uit Freetown aangekomen om in Nederland het verlof door te brengen. Kuniasi Brewery Ltd. - Ghana Ook de heer en mevrouw A.J. Kraayo kwamen in Nederland aan voor verlof en wel op 9 mei. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer H. Timmer, die sinds 4 april verlof genoot in Nederland is inmiddels op 1 mei weer naar Kaduna terug gekeerd. Ook de heer J.J. ten Hoor is weer naar Nigeria gereisd en wel naar Lagos op 13 april. Het gezin heeft zich later bij hem gevoegd. De familie P.H.A. Kemp vertrok op 2 mei uit Kaduna om in Nederland van het verlof te genieten en is 19 juni weer terug gekeerd. Op 11 mei is de familie J.D. Verwey naarlbadan vertrokken, waar de heer Verwey als Installation Specialist te werk gesteld is. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer M.H. van Deursen die op 19 januari uit Kisangani vertrok is inmiddels, na genoten verlof, in Nederland te werk gesteld. De familie J.A.M. van Knippenberg vertrok ook voor verlof naar Nederland namelijk op 3 april vanuit Bonia. Zij keerden 7 juni terug naar Boma. Op 17 april vertrok de heer Ch. Bussmann uit Bukavu om het verlof in Europa door te brengen. In tegengestelde richting reisde de familie W.I.C.A. van Staveren echter op 20 april. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda De familie A.ADroop is op 7 april uit Gisenyi vertrokken om verlof gedeel telijk in Nederland door te brengen. Nocal S.A.R.L. - Angola De heer/?, van Vlijmen is op 13 mei naar Luanda vertrokken om daar als Chef Storingsdienst te gaan werken. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands Op 4 mei is de familie P.J.B.J. Visschedijk uit St. Lucia vertrokken voor verlof in Nederland. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Curacao Op 4 april is de familie L. Mengoli uit Willemstad vertrokken voor verlof, om vervolgens op 2 mei weer terug te reizen. P.T. Brasseries de l'Indonésie - Indonesië Bij de familie L.A.P. Stoltenkamp is op 18 maart j.l. een dochtertje Saskia Elisabeth geboren. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De heer G.C.M. Meijer vertrok op 28 april uit Singapore om het verlof in Nederland door te brengen. 8 Juni reisde hij terug naar Singapore. DANKBETUIGINGEN Graag wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen een ieder hartelijk danken voor de w ijze waarop de ontvangst en de receptie plaatsvond, ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Dank aan iedereen voor de belangstelling en de mooie cadeaus. Het was een dag om nimmer te vergeten. J.A. Mensch Langs deze weg wil ik, mede namens vrouw en kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, bloemen en cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn afscheid heb ontvangen. Het is voor ons een fijne dag geweest, waarop we met veel plezier terugkijken. L. Hoekstra Gaarne wil ik de directie, managers, collega's en verder allen die aanwezig waren tijdens de viering van mijn 40-jarig jubileum, mede namens mijn gezin, hartelijk dankzeggen voor de waarderende woorden, geschenken, bloemen en andere attenties. Deze dag was voor ons een onvergete lijk feest. C A. Messer Voor de prettige wijze waarop, op 1 mei j.l., in intieme kring, het feit is herdacht dat ik 40 jaar geleden bij Heineken in dienst trad, betuig ik mede namens mijn vrouw gaarne mijn hartelijke dank. A. Kats Hierbij wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen directie, bedrijfsleiding, chefs en collega's hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, bloemen en cadeaus, die ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. Hef was voor ons een onvergetelijke dag. Hvan der Horst Ik wil iedereen die de dag van mijn 25-jarig jubileum tot een onvergete lijke maakte, hiervoor heel hartelijk bedanken. Het was een geweldige dag, die ik niet gauw zal vergeten. L.M.M. Beckers Ondergetekende wil mede namens zijn vrouw en kinderen directie, baas en collega's hartelijk bedanken voor de onvergetelijke dag, aangeboden bij het bereiken van zijn 65 jaar. Het was uit de kunst. A.A. de Keizer Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie hartelijk bedanken voor de attenties, het prachtige bloem stuk. de mooie fruitmand en de gezellige dag met mijn collega's en mevrouw Van Kooten bij ons 50-jarig huwelijk op 19 maart 1981 S. Hilstra Mede namens mijn vrouw wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen voor de prachtige fruitmand en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegen heid van ons 50-jarig huwelijk. J. Allart Door de enorme belangstelling is het voor mij onmogelijk geworden om iedereen persoonlijk te bedanken voor de bloemen en bloemstukken, boeken, cadeaubonnen, kaarten, telefoontjes en de fruitmand welke ik tijdens mijn ziekte thuis en in het ziekenhuis mocht ontvangen. Ik zie dan ook geen andere weg dan deze, om u allen, die in welke vorm dan ook blijk gegeven heeft van belangstelling oprecht te bedanken. Uw warme medeleven heeft er zeer zeker toe bijgedragen dat ik na mijn operatie enkele dagen eerder dan werd verwacht het ziekenhuis al mocht verlaten. Al met al bracht u mij met uw attenties in verlegenheid. Nogmaals hartelijk dank voor alles. H. Klein Na het overlijden van mijn lieve man Henk Smit heb ik veel steun ondervonden door de belangstelling en het meeleven van de directie en het personeel van de Mauritskade 14 te Amsterdam. Hartelijk dank daarvoor. HSmit-Josten OVERLEDEN 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27