Uitslag kerstpuzzels Verzin een naam Prijswinnaars B C D r9 9 9 9 9 9 9 9 «A-+.II Een van de nieuwigheden in de veranderde opzet van Vers van't Vat is de rubriek die nu voor u ligt. Twee pagina's, altijd op dezelfde plaats achter in het nummer, met een aantal luchtige zaken bedoeld voor de hele familie. Puzzels, een strip, iedere maand een menu zijn de onderwerpen die wij hier een plaats willen geven. Misschien heeft u suggesties voor deze pagina's. Waar we ook uw medewer king voor vragen is bij het bedenken van een naam voor deze twee pagina's die wij voorlopig met vraag tekens hebben aangeduid. Weet u een toepasselijke naam voor deze rubriek, meldt het ons dan. Het beste idee wordt beloond met een boeken bom Een telefoontje naar de redactie, 071-814288 of een briefje met uw suggestie zullen wij dank baar in ontvangst nemen en deskundig laten beoordelen. m t k t r n e o e r o e a l b s t a v a a d e g a k r s t o l o m o n i o n t e r t r m a d e e n e r e o r e a p m e r e g l e r s e t o n n a v l m r e m o n k a r m e p i d s o p t e r o a d 44l m a r e r s a p a R a l E d o k R n a d o n e g o l a P o t i p e a i d o k s a a e l b t n i t E -e m l i E j e n e G a b e d u A •t n »e l n n e i t a e r d m R i 77d t o l t r a E E i e m r a a a t g R E a s i s A m t r e o n m e k r A A a t r d n i a t t d e t 1 t t d o k i d t n t j k 8 m ft ft ft ft ft y 1W ft 3b ft ft ft 3o ft ft 4 I 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 De puzzels waren, zoals de heer Keiler zelf toegaf, "behoorlijk pittig". Niettemin kwamen er in totaal bijna vijftig oplossingen binnen. Door loting is als winnaar van de wisselkruiswoordraadsel de heer j. Besselink uit Nijmegen aangewezen. Winnaar van de vijf- in-één puzzel werd de heer B. van Dijk uit Zoetermeer. Zij hebben innriddèls hun cadeau bon ontvangen. 1 15 16 2 13 3 4 5 17 6 7 14 8 9 18 10 11 19 12 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33a 34 35 36 38 39 40 41 42 43 s 46 47 s 48 L 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 L 60 62 64 65 66 69 70 71 72 73 74o 76k 78 79 80 81 82 83 84 85 86 8 j DOORLOPER CIJFERRAADSEL P E R S O O 8 N L Y K 1 B O N D Y 43 s E L A M E R D R A E R E 2 O R 5 E U 19 w O D 27 E R E 26 D E N A T I E U 3 E 24 A R L I E M E N A L 11 E R T N O L 38 N R 4 R T E 6 V E N s G D N W B A M I 5 35 E S G E S A E G 6 N E T G 21 A E R A L E E 7 S E 2 E R E E 29 E A 3 R A 39 I R R E 32 D R U M E L E 41 G I E U R 17 E D 9 E N A L A E R M 13 N S R Y K S w 33 E G E 10 T 16 O K O I N K A 1 2 3 4 5 6 10 10 K A A R S A C 1 H T 14 B L A D 9 I E E O S I O 28 L 1 A N 20 A K T E R E S O S Z O 40 N O K E E T S M A 25 N O E L A 36 H 31 F A M R O P O D E 12 E K O I B R E S K O K E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E G E L A N T I E 22 R D I E 34 D E R E A E D E L U I T E N 15 L A R 42 K s W A D 18 M A R E A E A R E S T 37 O K R O K 30 E R I G R E T M N E s 4 L E 23 V 7 E D I E T E E R I N G L Y 10 S T E R HERSENBREKER INVULRAADSEL 1 H 2 E 3 T 4 L 5 E 6 V 7 E 9 I 11 E 12 E 14 B 17 E 20 A 21 A 22 R 23 V 24 A 25 N 26 D 27 E 28 L 29 31 F 3D 39 I 40 N 41 G 42 FILIPPINE 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30