Wat doet Reuchlin in de wijnmarkt? Wat biedt Reuchlin aan Wijnen en Aperitieven naar land van herkomst Volume x 1000 liter Frankrijk W.-Duitsland Italië Spanje Portugal Griekenland Overige landen Frankrijk mag dan een naam hebben opgebouwd als hét wijnland bij uitstek met zijn A.O.C. en V.D.Q.S. wijnen (re spectievelijk Appellation d'Origine Con- trólée, die herkomst en kwaliteit van de beste wijnen garanderen en Vins Déli- mités de Qualité Supérieure, die de goede plaatselijke wijnen aanduiden), maar andere landen zitten niet stil. Italië bijvoorbeeld kent sinds 1973 ook een strenge controle op de kwaliteit van de wijnen, de zogenaamde Denominia- zione di Origine Controllata (D.O.C.), te vergelijken met de Franse A.O.C. Duitsland kent een uiterst strenge kwali teitscontrole, waarbij bijvoorbeeld Kabi- nett en Q.B.A. (Qualitatswein Bestimm- ter Anbaugebiet) aan vast omschreven normen moeten voldoen (onder meer het verplicht bottelen in Duitsland). Resumerend kan worden gesteld, dat Franse wijnen de boventoon voeren, maar ze worden over het algemeen duurder. Daardoor ontstaan kansen en mogelijkheden voor de relatief goedko pere, maar onbekende Italiaanse, Spaanse en Duitse wijnen. Voordat wij de vraag beantwoorden is het interessant eens te bezien wat Wijn handel Reuchlin in feite is, en hoe zij is ontstaan: Wijnhandel Reuchlin is thans een onderdeel van Heineken. Organisa torisch is zij een onderdeel van de Ge distilleerd en Wijngroep Nederland B.V., kortweg G.W.N. genoemd. Reuchlin be staat al ruim 150 jaar. In 1823 stichtte Maarten Reuchlin een wijnhandel in Rotterdam en begon zijn wijnen vooral rechtstreeks aan particulieren te ver kopen. Later ging men ook aan de scheepvaartwereld (men had naast de wijnhandel ook een eigen rederij) en aan horecabedrijven leveren. Tot 1974 bleef Reuchlin zelfstandig opereren als klas sieke wijnhandel met daaraan toege voegd de verkoop van gedistilleerd pro- dukten, waaronder Jagermeister. Vanaf 1974 maakt Reuchlin deel uit van het Heineken concern. Zij tracht twee doelen na te streven: Enerzijds vervult zij een inkoopfunctie (en voorraadhouden- de functie) voor populaire, veelgevraag de wijnen die vooral in de horecasector worden verkocht en die door onze hore- ca-organisatie worden begeleid. Wij spreken hier van een standaard- of ker nassortiment van goede, jaar in jaar uit 1976 148.000 35% 1977 160.000 40% 1978 173.000 37% 6% 8% 12% 6% 9% 10% 30% 30% 27% 4% 5% 11% 5% 8% 5% 8% nagenoeg gelijkblijvende, wijnen. Daarnaast heeft Reuchlin voor in wijn gespecialiseerde horeca-ondernemers (restaurateurs) en slijters (vinologen) een omvangrijk assortiment kwaliteits wijnen, dat aangeboden wordt via een gespecialiseerd verkoopcorps. Wijn is een kwestie van vertrouwen. Reuchlin staat borg voor deskundigheid en kwali teit. Om te beginnen levert Reuchlin uitste kende schenkwijnen aan de horecabe drijven onder eigen merken: Pierre Bap- tiste en Bistro. Dit zijn wijnen die steeds een constante kwaliteit hebben. Reuch lin selecteert ze en staat in voor de kwa liteit. De wijn- en aperitievenmarkt is nogal explosief: er verandert veel in vaak korte tijd. Daarom is Reuchlin voortdurend bezig op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de produktielanden, om in- en verkoopadviezen te kunnen geven. De ervaring uit het verleden heeft ge leerd dat een permanente relatie met goede en gerenommeerde producen ten/wijnhuizen voordeel brengt, ook voor onze afnemers. Reuchlin is er dan ook trots op alleenvertegenwoordiger te zijn van: Champagne - Ruinart Père et Fils, Reims. Niet het grootste huis, wel de aristocraat" on der de champagnes. Dit jaar viert dit huis zijn 250ste verjaardag. Bourgogne - Bouchard Pére et Fils, Beaune. Een van de grootste Bourgognehuizen, met meer dan tachtig hecta ren wijngaard in eigen dom, waarvan de Grand Crus en Premier Crus worden geproduceerd. Elzas - Louis Sipp, Ribeauvillé. Dit huis is hét voorbeeld van een authentiek, ge- 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26