vers rail vat Nieuwe correspondent Bij de voorpagina: Een van de gistlagertanks van een nieuw type (met een diameter van ruim zeven meter en een gewicht van 48.000 Kilo) ten behoeve van onze vestiging Zoeterwoude wordt behoedzaam op de juiste plaats getakeld. Bij de achterpagina: Dit reliëf hangt in de bezoekersruimte aan de Stadhouderskade in Amster dam. Het is een authentiek offerrelïef, gevonden in Sakhara, Egypte. U ziet hier hoe, zo'n tweeduizend jaar voor Christus, Egyptenaren zich bezig hiel den met bierbrouwen. 31STE JAARGANG NR. 6 AUGUSTUS 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870, 814288, 814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne Sanders Harriet Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn Wegens zijn overplaat sing naar de Mauritska de heeft de heer P.A. Sternfeld het corres pondentschap van de Van der Helststraat neergelegd. De heer J.A. Schiphorst volgt hem in functie en als corres- Ongetwijfeld heeft de heer Schiphorst een goede neus voor plaatselijke nieuwtjes, aangezien hij vroeger journalist bij de Haagsche Cou rant is geweest. Patrick, hartelijk dank voor je bijdragen en Hans, welkom bij Vers van 't Vat. Redactie pondent 1 Voorpagina 2 Colofon, nieuwe correspon dent, inhoud 3 Horecagebied Amsterdam 6 Onlangs zijn er nieuwe gist lagertanks in Zoeterwoude ge plaatst 7 Voorbereidingen concernsport dag 8 Oud-medewerker Bossard ver telt over zijn persoonlijke Slag bij Marathon 12 De gepensioneerden van de verschillende vestigingen heb ben het jaarlijkse dagje uit ge had 14 M.A. van Dijk uit Bunnik fokt ka naries 16 Verenigingsactiviteiten 18 Het HBM toernooi 19 Eén uit 6duizend: mevrouw W.S. Wohlgemuth 20 Nieuws uit het buitenland 22 Ideeënbus met winnaar van de reis naar Rome 23 Jubilea en pensioneringen 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/80 dienen uiterlijk 18 augustus a.s. binnen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2