Bossche bedrijfs brandweer bestreed bekwaam brand in nieuwbouw PEPSI CARNAVALSACTIE In Pakistan is geen toeter meer te koop Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst van gepensioneerden in Den Bosch bijna begin december, zijn er nog geen 5.000 toeters klaar. Voor hem begint een zenuwslopende rondreis langs alle be drijven die bij deze voor Pakistaanse be grippen grote opdracht zijn betrokken. Ook het vervoer gaat moeizaam. De toe ters moeten immers een afstand van cir ca 1000 km afleggen en over niet altijd even goed gebaande wegen met vracht wagens en muilezels naar Karachi wor den gebracht. Vandaar brengt een DC 10 (wide body) van de KLM ze naar Schiphol. Want vervoer per schip kost twee a drie maanden extra! In Amsterdam gaan de voorbereidingen van deze grote Pepsi actie inmiddels gewoon door. Het drukwerk ligt op de persen en alles hangt nu van de tijdige levering van de toeters af. Wij schrijven begin december. De inko per van Heineken krijgt een vrolijke an sichtkaart uit Pakistan. „Hartelijke groe ten en tot ziens." De importeur durft kennelijk nog aan terugkeer naar Ne derland te denken. De hoop leeft op. Maar als er een paar dagen later bij de inkoop een telex binnenkomt met de mededeling, dat de kans op tijdige leve ring 99 procent is, betrekken de gezich ten. Dat ene procent lijkt een enorm risi co in te houden. De actie is immers al per brief en per telefoon bij de groothandel aangekondigd! Wij schrijven 20 december. Inkoop laat op Schiphol informeren of er al toeters zijn aangekomen. Inderdaad, maar die moeten nog worden ingeklaard en dat kan nog wel even duren. Gelukkig blijkt de ambtelijke medewer king ondanks de kerstdrukte vlot te zijn. Dus rolt op 22 december de eerste lading toeters naar Assendelft om te worden ingepakt. Een week lang vragen Omwonenden van het inpakbedrijf, en die zijn toch echt wel wat gewend, zich af wat daar nü weer aan de hand is. Welnu, daar wordt na gegaan of iedere toeter het ook doet. De hallen daveren, en zo hoort 't ook. Resultaat: alles op tijd. ledereen opge lucht en tevreden. Actievoorraad uitver kocht. Uitlevering in volle gang. Het car- Het klaarmaken en inpakken van de toeters. Het meisje vooraan schroeft de rubber bal op de toeter, het meisje links van haar test hem, de man achter de tafel zet de dozen op en het meisje naast hem doet de toeters hierin. naval kreeg dit jaar dankzij Pepsi een extra luidruchtig tintje. En in Pakistan is voorlopig geen toeter meer te koop. Voor onze medewerkers van de vestigingen in Schiedam, Rotter dam en Zoeterwoude een heuge lijke mededeling: op zaterdag 1 april a.s. zal er voor hen het jaarfeest gehouden worden in het Ahoy- complex te Rotterdam. En dit is be slist geen 1 april-mop! Deze avond wordt georganiseerd door de per soneelsverenigingen Zoeterwoude, Schiedam en Rotterdam. De avond begint om acht uur en zal tot vier uur in de ochtend voortduren. Als speciale gasten zullen onder meer de George Baker Selection, Patricia Paay en Champagne optreden, ter wijl tevens AVRO's Toppop Disco Show aanwezig is. Men zal op deze avond kennis kunnen maken met de landsaard en de gewoonten van een groot aantal collega's afkom stig uit allerlei verschillende landen. Den Bosch, vrijdag 13 januari 1978. Tij dens werkzaamheden in de in aanbouw zijnde helderbierkelder op het terrein van onze brouwerij ontstond 's middags om 13.55 uur brand in een isolatielaag. Door de aanvankelijk sterke rookont wikkeling liet het geheel zich nogal ern stig aanzien. Onze bedrijfsbrandweer, die onmiddellijk gealarmeerd en binnen enkele minuten ter plaatse was, bestreed het vuur met 2 hogedrukstralen en 1 la- gedrukstraal. Dankzij het snelle en kun dige optreden van onze eigen, onder commando van de heer W. van de Luur opererende brandweermannen, kon om 14.30 uur het sein „brand meester" ge geven worden. De gemeentelijke brand weer van Den Bosch, die, zoals gebrui kelijk is in dergelijke gevallen, eveneens gealarmeerd was, heeft nog enige tijd assistentie verleend. Op 31 januari jl. vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor de gepensioneerden van de Bossche brou werij. De heer J. C. A. van der Geld, me dewerker personeelszaken, sprak de gepensioneerden als gastheer in het oude ontvangstgebouw toe. Ongeveer zestig gepensioneerden hebben met hun voormalige chefs informeel herin neringen opgehaald onder het genot van een drankje en een hapje. Als je op het idee komt in het kader van een nationale horeca-actie een echte ouderwetse, koperen autotoeter cadeau te geven, moet je wel weten waaraan je begint. Zeker als het om vele duizenden stuks gaat, zoals dat bij de Pepsi carna valsactie het geval was. Het idee werd in augustus 1977 geboren. Donkere wolken aan het zwerk ('t was me 't zomertje wel!) brachten de product manager in herinnering dat er weer aan een Pepsi carnavalsactie voor februari 1978 moest worden gedacht. Geen een voudig probleem, want de boerenkiel die in 1977 cadeau werd gegeven, was een doorslaand succes geworden. Hoe kom je aan iets dat minstens zo goed zal aanslaan? Welnu, het idee kwam er: bij 10 kratten Pepsi-Cola 200 cc geven wij zo'n echte ouderwetse koperen autotoeter (voor deze gelegenheid in Pepsi hoeter-toe- ter" omgedoopt) cadeau. Ideaal voor 't carnaval. En nog decoratief ook. Maar waar haal je die duizenden hoeter- toeters vandaan? Heinekens afdeling in koop kwam er achter: Pakistan. Wij schrijven september 1977. De eerste contacten met importeurs worden ge legd. „Zoveel duizenden toeters? Wel erg veel. En moeten die er in december al zijn?" „Ja, want ze moeten nog stuk voor stuk worden getest en netjes wor den ingepakt om begin januari te worden uitgeleverd." Het carnaval startte in '78 immers al vroeg. Eén importeur durft het aan. Levering uiterlijk op 22 december nauwelijks twee weken voor de uitlevering aan de groothandel. Zal het allemaal nog luk ken? In Pakistan neemt men het met le vertijden niet zo nauw. Onze importeur besluit eind november zelf maar eens poolshoogte te gaan ne men. En dat blijkt geen overbodige luxe. te zijn. Want bij aankomst, wij schrijven

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 28