Wijn Groep Nederland b.v. Per 1 oktober jl. is naast de Gedis tilleerd Groep Nederland B.V. op gericht de Wijn Groep Nederland B.V. Binnen de Wijn Groep Neder land zijn de tot het Heineken-con- cern behorende belangen voor wat betreft import-gedistilleerd en merkwijnen ondergebracht. Met name gaat het hier om het tota le Reuchlin pakket en drie merkar tikelen van Van Olffen B.V., namelijk Bistro wijnen, Garvey sherry's en Zwarte Kip advokaat. De vestingsplaats van de Wijn Groep Nederland is Rotterdam, aan de Calandstraat 46, zijnde het be staande Reuchlin-pand. De thuis- verbruikgroep is gevestigd in Schiedam, in het bestaande G.G.N.-kantoor. De toekomstige vestigingsplaats voor beide groepen zal Zoetermeer zijn. Van Olffen blijft als voorheen ge vestigd in Hattem. A Distilleerderij B Bottelarij C Vol goed D Wijnen E Expeditie F Fabriekskantoren G Leeg goed emballage H Luifel laden - lossen J Kantoor K Shop L B.Z.B M Retour goed N Alcoholfabriek P Energiegebouw 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 7