Onze dienst verlieten Geslaagd: Dankbetuigingen AMSTERDAM I Gehuwd: Mej. A. de Wit (kantine) met J. R. Maeyer Geboren: Joyce, d.v. G. van Kooten (elektrotechnische werkpl.) Sacha, z.v. M. Muhlebach (storingsdienst) Ouadih, z.v. M. Lazaar (bottelarij) Mehmet Ali, z.v. I. Kula (bottelarij) AMSTERDAM II Gehuwd: C. Tetenburg (mouterij) met mej. M. C. Lan- genacker R. Jagroe (bottelarij) met mej. R. Jethoe M. H. Sikking (verkoop thuisverbruik) met mej. A. Visser Geboren: Anoushka, d.v. J. Koster (lagerkelder) Astrid E. J., d.v. A. H. Hakkert (bottelarij) Babs, d.v. M. C. Diepgrond (brouwhuis) Karima, d.v. A. K. M. Farhat (bottelarij) Sofia, d.v. F. Camacho Parra (intern trans port) Francis, d.v. S. Bouwmeester (bottelarij) Jessica, d.v. M. Nijziel (elektr. werkplaats) BUNNIK Gehuwd: P. Maters (bottelarij) met mej. P. Evers Geboren: Judith, d.v. H. de Klein (intern transport) Leonie, d.v. H. de Vries (thuisverbruik fris) Esther, d.v. M. v.d. Linden (intern transport) Berry, z.v. G. v.d. Maat (bottelarij) Eddie, z.v. A. Bosch (bottelarij) Gijsbert, z.v. A. Jansen (inkoop) HATTEM Geboren: Henda Lianne, d.v. mevr. B. J. Dijkstra-Lans (verkoopbureau) 's-HERTOGENBOSCH Gehuwd: Mej. S. J. M. v.d. Grint (exp.) met M. Verhoe ven C. M. van Vugt (intern transport) met mej. J. J. M. Kraneveld C. W. A. P. van Ruremonde (gistkelder) met mej. A. A. D. M. Pellis Mej. G. v.d. Veer (bedrijfsbureau) met P. van Tuyl G. J. M. de Graauw (interne acc. dienst) met mej. A. A. M. van Daalen 36 Geboren: Judith, d.v. A. de Bleijser (storingsdienst) Corine, d.v. J. Borrajo Fernandez (bottelarij) Claudia, d.v. A. P. E. Bruggeman (bottelarij) Bart, z.v. M. A. C. v.d. Broek (storingsdienst) Angela, d.v. A. Versendaal (bottelarij) Johannes, z.v. G. W. Koks (bottelarij) LEEUWARDEN Gehuwd: J. van Asperen jr. (verpakking) met mej. G. S. Jansen ROTTERDAM Geboren: Annemarieke, d.v. A. den Heyer (H.R.C.) Joyce M., d.v. J. M. Dullaart (H.R.C.) ZOETERWOUDE Gehuwd: R. A. Huisman (dienstgebouw) met mej. E. M. van Grieken J. J. Ossevoort (tekenkamer) met mej. A. A. Hoogendoorn Geboren: Bartholomeus M., z.v. J. v.d. Ven (storings dienst) Daniel S. B., z.v. A. J. Kortland (emballage) Sameiro, z.v. J. J. Aroujo (bottelarij) Maarten, z.v. J. v.d. Wei (planning control) Christiaan, z.v. J. v.d. Wei (planning control) Jeroen, z.v. L. Slappendel (economische analyse) Helena J., d.v. J. H. van Mameren (techn. opleid.) Mej. M. C. J. Broekema (kantine A/Wet) Mej. P. C. M. Brederode (man. dev. A/Wet) J. A. Morales Parra (bottelarij) Mevr. B. Werner Hogeweg (centr. verkoop adm. Bunnik) W. A. J. van Dijk (adm. org. 's-Hertogenbosch) G. A. M. J. Aangenendt (interne acc. dienst 's-Hertogenbosch) Mej. G. M. J. Huntjens (med. dienst 's- Hertogenbosch) J. W. v.d. Water (intern transport 's-Her togenbosch) F. Vidal Freitas (bottelarij 's-Hertogenbosch) M. Ramos Rios (bottelarij 's-Hertogenbosch) P. Hermsen-de Doelder (bedrijfsbureau 's- Hertogenbosch) T. J. M. van Ooijen (intern transport 's- Hertogenbosch) AMSTERDAM I Mej. K. Brouwer (pi. control div. intern.), be- drijfscorr. Eng. R. G. A. Noorbergen (adm. organ.), V.O.A.-2 Mej. A. W. M. Th. v.d. Sligte (mark. service control), NIMA marketing A AMSTERDAM II Mevr. R. M. Daaleman-van Loenen (centr. pl. control), prakt. dipl. boekh. BUNNIK B. H. J. Onwezen (bedrijfsbur.), alg. basiscur sus werkt, bouwk. PBNA F. van Beveren (bottelarij), cursus bedrijfs- techn. procesindus. Mevr. W Riemslag-Cramer (pers. dienst), cursus steno-Nederlands 's-HERTOGENBOSCH Mej. H. W. M. van Delft (bedrijfsbur.), prakt. dipl. boekhouden ROTTERDAM A. H. Angenent (interne acc. dienst), mod. bedrijfsadm. Mevr. M. P. Boef-de Bruyn (pl. adm.), prakt, dipl. boekh. J. M. Dullaart (Heineken Rek. Centr.), mod. bedrijfsadm. T. B. Buunen (Heineken Rek. Centr.), Ambi S.5 leidinggevende asp. v. d. inform, verzor ging SCHIEDAM P. de Bakker (plaats, admin.), prakt. dipl. boekh. ZOETERWOUDE A. A. Chr. Boot (C.l.-afd. mach. en appar.), dipl. atheneum J. P. M. van Eijk (C.l.-afd. mach. en appar.), bedr.corr. Engels W. Fijnekam (pl. control H.T.B.), mod. be drijfsadm. J. P. C. Ouwerkerk (water en milieu), me- taalbewerk. en instrum.maken A. A. C. Boot (techn. inkoop), dipl. atheneum A. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie, het personeel en alle belangstellenden hartelijk danken voor het mooie afscheidsfeest bij het bereiken van mijn pensioenge rechtigde leeftijd. J. M. Schapendonk Langs deze weg wil ik de directie van Heineken, het perso neel en in het bijzonder mijn collega's bedanken voor de belangstelling en de cadeaus, die mij ten deel vielen bij mijn pensionering. Mede hierdoor zal deze dag een prettige her innering voor mij en mijn vrouw blijven. J. van Roon Mede namens mijn echtgenote wil ik iedereen onze hartelijke dank betuigen voor de belangstelling die wij hebben mogen ontvangen bij ons 55-jarig huwelijksfeest. H. J. Dannenburg Mede namens onze kinderen zeggen wij u hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, ons betoond, ter gelegen heid van ons 50-jarig huwelijk. H. A de Bas G. de Bas-de Vries Voor de vele gelukwensen en blijvende herinnering op zo'n mooie middag ons geschonken, willen mijn vrouw en ik u al len bijzonder bedanken. G. Struiksma Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen directie, chefs en collega's hartelijk danken voor de belang stelling die ik bij mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. J. Teygeman Ik wil graag langs deze weg de directie, zijn sportvrienden, de afdeling intern transport en alle collega's van Heineken be danken voor alles wat zij voor ons hebben gedaan bij de ziekte en het overlijden van mijn man en onze lieve papa. Het is voor ons in deze moeilijke tijd een grote steun geweest. A. Parijs-v. d. Hagen Dionne Jan Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken, die ons tijdens het verblijf in het ziekenhuis, alsmede bij onze thuiskomst met bezoek, kaarten, fruit, bloemen en dergelijke hebben ver wend. J. P. Faasen en echtgenote Overleden Reeds kort na zijn pensionering op 1 september 1977 is de heer J. Muller, oud-medewerker van Amstel op 26 september overleden. De heer Muller trad op 18 december 1946 bij de Am- stel brouwerij in dienst. Tot 1970 was hij schipper op de expeditie-afdeling. Vanaf 1970 totdat hij ziek werd, ver vulde hij de functie van bijrijder. In Dordrecht overleed de heer P. den Hartog. De heer Den Hartog werkte van 1950 tot en met 1.965 als koetsier bij brouwerij De Sleutel in Dordrecht. In 1965 ging hij met pensioen. De heer C. A. E. Muijs overleed op 1 oktober jl. Hij was vanaf 1922 tot en met 1957 werkzaam voor de brouwerij aan de Van der Helststraat te Am sterdam als hulp-monteur van de technische verzorgingsdienst. In 1957 ging hij met vervroegd pensioen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 36