vers van't vat in lit nummer MEDEDELINGEN RECLAME-ARTIKELEN 28STE JAARGANG 7/77 NOVEMBER PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. C. M. J. Spoorenberg Mej. P. A. M. Reijnders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle Mr. D. P. de Graaf Jhr. F. J. C. Mollerus Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): R.van Es Amsterdam (Mauritskade): F. L. M. van Scherpenseel Bunnik: Cora Vulto Hattem: A. J. Voortman 's-Hertogenbosch: P. J. Th. M. Haans Leeuwarden: B. W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): P. M. van Halderen Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L. J. van Rhijn Bij de voorpagina Een fraaie opname van Kasteel De Hooge Vuursche, dat als hotel garni een onderdeel vormt van ons opleidings centrum en onderdak zal bieden aan onder meer degenen die hier een door of namens het concern gegeven meer daagse opleiding/training volgen. Tot dit complex behoort ook 't Koets huis, dat op 14 oktober jl. officieel geopend werd. (zie pag.3). Bij de achterpagina Een heel ander, niet meer bestaand kasteel, Huis te Zwieten (Zoeterwoude), een afbeelding van de hand van A. de Haen, omstreeks 1730 gemaakt, toen het de aanblik van een tuinslot bood. Met ingang van 1 juni jl. is, zoals reeds in een van onze vorige edities werd ge meld, drs. P. van Eerde belast met de leiding van Heineken Technisch Beheer. In verband hiermee is aan de heer Van Eerde de persoonlijke titel van directeur toegekend. Op dezelfde datum is aan ir. A. K. E. ten Bruggen Cate en drs. P. Schop de per soonlijke titel van adjunct-directeur ver leend. Per 1 juni is tevens de technische functie binnen de Divisie Internationaal gecon centreerd in één afdeling, die onder lei ding staat van ir. J. W. den Hond. Aan de heer Den Hond is op dezelfde datum de persoonlijke titel van directeur toege kend. Zoals reeds is bekendgemaakt, is met ingang van 1 oktober jl. aan de heren J. H. Burger, hoofd export transport afde ling, en R. van Duursen, export manager, de persoonlijke titel van adjunct-direc teur toegekend. Ten aanzien van het in Vers van 't Vat 6/1977 afgebeelde trainingspak wordt ons verzocht mee te delen dat dit uit sluitend verkrijgbaar is in de uitvoering wol/acryl. De prijs hiervan bedraagt ƒ83,50. Red. Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-702257. pagina 1 Frontpagina: De Hooge Vuur sche 2 Colofon; inhoud; mededelingen 3 Opening van De Hooge Vuur sche 6 Bouwplannen van Zoetermeer in kannen en kruiken 8 Afscheid drs. J. Gombert 10 Afscheid ir. H. R. S. Tijssens 12 Verpakkingsafdeling Mauritska de kreeg afzuiginstallatie; vlag in top in Den Bosch. 13 Kantoorvleugel Zoeterwoude op halve hoogte; nieuwe op slagloods bij Bokma. 14 Pensioen in zicht: een nieuw begin 20 Ideeënbus met onder andere De Eendrachtreis 22 Den Bosch veroverde Bronzen Brouwerspaard op concern sportdag 28 Nieuws uit het buitenland 30 Jubilea en pensioneringen 33 R. Heens nam deel aan WK- hengelen 34 Verenigingsnieuws 36 Kroniek 38 Proost 40 Achterpagina: Huis te Zwieten Kopij en foto's voor het volgende nummer dienen uiterlijk 10 novem ber a.s. in het bezit van de redactie te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 2