28 (gravel) lukte dat niet, zodat daar de wedstrijden voortijdig beëin digd moesten worden. Bunnik werd glorieus winnaar, gevolgd door G.G.N., die enkele veelbelovende spelers in zijn ploeg had. Zoeterwoude, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle bezetten in deze volg orde de derde tot en met ze vende plaats. Amsterdam zegevierde op dit on derdeel, terwijl in de strijd om de tweede plaats Zwolle met slechts vijf puntjes verschil aan Rotter dam de eer moest laten. De vier de, vijfde, zesde en zevende plaats waren voor respectievelijk G.G.N., Zoeterwoude, Den Bosch en Bunnik. Tafeltennis Opvallend is dat een aantal spelers jaren achtereen hun ves tiging op dit onderdeel vertegen woordigen. Zodoende ontstaan leuke contacten en gaat men el kaar als oude bekenden be schouwen. In de strijd om de eerste plaats ging het tussen Amsterdam en Rotterdam, dat een gevaarlijke outsider bleek en dat, zij het krap, de volle winst binnenhaalde. 26. Twee wissels, waarbij de Zoeterwoudse loper (links) net iets eerder vertrokken is. 27. Alle parachutespringers, één uitgezonderd, maakten een keu rige landing op het voetbalveld. 28. De chutes zijn bestuurbaar, zoals tijdens de demonstratie duidelijk was te zien. 29. Onder de scheidsrechters (twaalf in totaal voor de gehele dag, verdeeld over twee velden) waren drie Heineken arbiters: Dick Waayer (2e van links), Piet Waagmeester (4e van links) en Charles Corver (uiterst rechts). 30. De voetbalfinale trok veel belangstelling. 31. Mis! Helaas moest vastgesteld wor den, dat er enkele fanatieke spelers in de zaal zaten, die zo nu en dan over het hoofd zagen dat het om 't spel ging en niet zo zeer om de knikkers. Tennis Het lot had uitgewezen dat de dames op Meerburg moesten 27 Zoeterwoude eindigde op de spelen, terwijl de heren op eigen terrein hun gang konden gaan. Tot 's middags half vier werd op beide banen met veel plezier ge tennist. En toen kwam de re gen.... Na afloop van de stortbui slaagde men er op Meerburg tamelijk snel in om de (beton)baan weer droog te krijgen; op de eigen baan derde plaats met daarachter Den Bosch, Bunnik en G.G.N.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 26