sa"!trotse winnaar van concemsDortdas 1Q77 Zoeterwoude, zaterdag 27 au- ISP® <jfe gustus. Evenals vorig jaar een H zonnige dag, een uitstekende or- A ganisatie, een sportieve strijd en maal dit jaarlijkse evenement or- W ganiserend, had zijn beste les liep op rolletjes en er werd 1 W m m len. Nieuw was de veldloopesta fette, waarmee de atletiek, zij het in een niet officiële vorm, haar intrede op deze jaarlijkse ont moeting der vestigingen heeft gedaan. Dankzij de mogelijkheden die op het brouwerijterrein aanwezig waren, konden de meeste onder delen (badminton, biljart, bridge, klaverjas, tafeltennis en veld loopestafette) geheel en sommi ge (tennis en voetbal) gedeeltelijk 1. Den Bosch bemachtigde het Bronzen Brouwerspaard. Voor zitter Sieliakus is er gelukkig mee. 2. De ontvangstruimte was ge deeltelijk als biljartzaal ingericht. 3. Spelen op gloednieuwe tafels. 4. Bij het biljarten had de wed strijdleiding er een goed oog op. 5. Het biermagazijn was tot een flinke sporthal omgetoverd, waar tafeltennis en badminton werd gespeeld. nauwelijks een wanklank ge hoord. Dat na afloop van de wedstrijden de run op de kan toorkantine een lange rij wach tenden veroorzaakte, had men voor een deel aan zichzelf te wijten. De warme hap werd, zoals men kon weten, ook in de be drijfskantine geserveerd en daar was het aanvankelijk helemaal niet druk. Over de warme hap zelf waren de meningen nogal ver deeld. Voor de aanhang hadden de or ganisatoren enkele leuke at tracties in petto, 's Morgens was er voor de introducés een rond vaart over De Kaag, een boottocht waarvan zo'n 160 lief hebbers bijzonder genoten heb ben. Verder kon men deelnemen aan een door onze Zoeterwoud- se fotoclub georganiseerde wedstrijd. Gezien het grote aantal gesignaleerde camera's moeten er nogal wat plaatjes geschoten zijn. Spectaculair was de demon stratie van het Heineken Para team, dat 's middags rond vier uur de wedstrijdbal voor de finale van het onderdeel voetbal zou afleveren. In twee groepen gleden de parachutisten keurig naar het voetbalveld toe, met uit zondering van één „afzwaaier" die ergens in een weiland aan de overkant van de Oude Rijn neer plofte. Niet direct als attractie bedoeld, maar door velen wel als zodanig ervaren, waren de ritten per dub beldekker op het brouwerijter rein, van het ene (wed)strijdto- neel naar het andere. Voor het eerst in de geschiedenis van de concernsportdag telde het programma negen onderde-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 22