Pensioen in zicht: EEN NIEUW BEGIN Voor de meesten van ons komt eens de tijd dat we niet meer zullen werken. Na jarenlang in de tredmolen van ons dagelijkse werk te hebben gezeten, is het dan opeens van de ene op de andere dag afgelopen. We gaan met pensioen. Zo op het eerste gezicht zou er dan een ideale periode van ons leven aan moeten breken. We mogen dan immers eindelijk doen en laten wat en wanneer we willen. De praktijk wijst echter uit dat de overgang van jarenlang hard werken naar opeens de volledige vrijheid, door veel mensen toch wel ervaren wordt alsof ze in een soort vacuüm terecht komen. De vertrouwde dagtaak met daarbij de even vertrouwde ge zichten zijn er opeens niet meer en velen voe len zich dan oud en afgedankt. Dat deze nieu we periode van ons leven juist veel positieve kanten met zich meedraagt, proberen wij in het hierna volgende artikel duidelijk te maken. Een nieuw begin, een nieuw leven conferentie Pensioen in Zicht en aange zien in het programma veel vrije tijd is opgenomen, heeft men volop de gele genheid van de prachtige omgeving te genieten. Een van de vormingsleidsters is Hermien Keuning, die vooral boven genoemde cursusgroep begeleidt. ,,Bij de aankomst voelen de deelnemers aan de conferentie zich natuurlijk als katten in een vreemd pakhuis. Ze be kijken alles een beetje wantrouwig en het is een hele geruststelling voor hen als ze weten waar hun kamer is, zodat ze zich daar tenminste kunnen terug trekken. Na de kennismaking gaat het echter direct een stuk beter en is het ijs gebroken. De groep is nooit groter dan 24 man. Alleenstaanden kunnen vooraf kiezen of ze naar een echtparen- of een alleenstaandenweek willen." Hoewel de conferentie gericht is op mensen uit alle lagen van het bedrijfs leven, moet Hermien toch constateren, dat vooral de hoogst- en de laagstge- plaatsten zich aan de conferentie ont trekken. „De mensen, die hoge functies in een bedrijf vervullen, voelen zich er vaak te goed voor, terwijl zij het juist het hardst nodig hebben. Deze groep probeert het pensioen meestal ver van zich af te schuiven, omdat ze dan weer opeens van iets niets zijn." Deftig „De laagstgeplaatsten uit een bedrijf hebben het gevoel dat het te deftig voor hen is in zo'n tehuis; ze vinden het idee om in een soort pension te zitten grieze lig. Tevens denken ze dat het hier om een echte cursus gaat en zijn ze bang voor gek te staan, omdat ze vroeger op school meestal ook al niet van die bolle bozen waren."De organisatoren van de conferentie Pensioen in Zicht proberen ook zoveel mogelijk te vermijden, dat mensen uit hetzelfde bedrijf bij elkaar in de groep komen. „Anders loop je de kans dat de daar bestaande hiërar chische verhoudingen op De Haaf doorgetrokken worden. Iemand zou zich dan bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk ui ten, omdat een hoger geplaatste chef van een afdeling uit zijn bedrijf erbij zou zitten en dat willen we voorkomen," al dus Hermien Keuning. Globaal gezien is de week in vier hoofd onderdelen te verdelen. Op de eerste plaats krijgen de deelnemers een brok praktische informatie te verwerken. Uit gebreid worden de financiële gevolgen van de pensionering besproken, hoe het nu zit met het ziekenfonds, met de be lastingen, wat voor sociale voorzienin gen er zijn en wanneer de betrokkenen daarvoor in aanmerking komen, kortom In een prachtige bosrijke omgeving, niet ver van zee en dichtbij het centrum van het idyllische dorpje Bergen ligt het vor mingsinstituut De Haaf. Tientallen zesti gers volgen in dit rustgevende oord de Samen verder...

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 14