Afzuiginstallatie verpakkingsafdeling Mauritskade Vlag in top op de nieuwe opslagloods van brouwerij Den Bosch Momenteel vindt in Den Bosch de bouw plaats van een nieuwe opslagloods, die een oppervlakte van ongeveer 3000 m2 heeft. Deze zal in de toekomst gebruikt worden voor opslag van emballagema teriaal en gereed produkt van colonne 9 en 10. De constructie is zodanig, dat uitbreiding zonder meer kan plaatsvin den,. De werkzaamheden aan deze loods zijn na de bouwvakvakantie be gonnen en de oplevering zal medio no vember plaatsvinden. Kooklucht in huis? Beslagen ruiten? Met een moderne afzuigkap boven het fornuis hoeft dat niet meer!!!" Het klinkt als een reclametekst, zó overgenomen uit een STER-advertentie. De ontwer pers van de nieuwe afzuiginstallatie in de verpakkingsafdeling van de brouwerij aan de Mauritskade te Amsterdam zullen zich hierdoor waarschijnlijk niet hebben laten leiden. De gedachte aan een af zuigkap dringt zich echter bij de leek wel op bij het zien van de installatie op de brouwerij. Technisch gezien gaat de vergelijking natuurlijk mank en ook de functie van de apparatuur komt niet helemaal overeen. Het doel van deze afzuigapparatuur is een algehele klimaatsverbetering in de afdeling en een minder storende wer king voor de omgeving. Hiertoe zijn bo ven de spoel- en pasteuriseermachines grote kokers aangebracht die verbon den zijn met een zeer groot buizenstelsel op een hoger gelegen verdieping. Dit Het buizenstelsel op de direct hoger gelegen verdieping met linksonder de verbinding met de lagere verdieping. De pallets geven een indruk van de omvang van de apparatuur. buizenstelsel heeft onder meer een paar grote aanjagers, geluiddempers en grote „uitlaten" om het geluidsniveau naar buiten zoveel mogelijk te vermin deren. In combinatie met het al eerder aangebrachte 12 mm dikke, zonwerende glas aan de kant van de Boerhaave- straat, wordt hierdoor het geluidsniveau teruggebracht tot 45 decibel hetgeen volgens de Hinderwet het toelaatbare niveau is. Op vijftien plaatsen in de verpakkingsaf deling zal het geluidsniveau met 3 deci bel worden verlaagd. Dit klinkt laag, maar als we bedenken dat geluid geme ten wordt volgens een logaritmische Enkele onderdelen: een aanjager, geluiddem pers en een hoekstuk. De grote kokers aangesloten op één van de spoelmachines. schaal, dan is dit zeker niet gering (bij 2 geluidsbronnen van bij voorbeeld 90 decibel wordt het totale geluidsniveau 93 decibel). Het gaat echter niet alleen om het geluidsniveau. Ook vocht en ventilatie spelen een zeer belangrijke rol. In de winter wordt de lucht in de afdeling, dankzij deze ventilatieapparatuur, vijf keer per uur volledig ververst, terwijl dit in de zomer zelfs wordt opgevoerd tot de dubbele hoeveelheid. Ook is er sprake van een aanzienlijke vochtvermindering. De installatie van deze apparatuur, be staande uit vier grote afzuigers en twee grote toevoerleidingen, is na twee maanden hard werken, in oktober vol tooid.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 12