JAARMARKT IN BUREN GEVATHEDEN SHANDY EERSTE KENNISMAKING DOOR DE CONSUMENT MET DRINK'S UIT VAN STUIT „Welcome in Buren", stond er op het grote draaiende Heineken viltje als aankon diging voor de traditionele jaarmarkt. Welcome: Amerika, het land dat zijn 200-jarig bestaan viert, stond centraal tijdens de op 8 mei gehouden markt. Een van de hoogtepunten daar was wel de feestelijk aangeklede raderboot, de Buren Queen. Voor de plaats waar deze boot gemeerd lag, was ruimte gemaakt voor een ge zellig terrasje waar Heineken bier en frisdranken geserveerd werden. Door het hele stadje verspreid stonden allerlei kraampjes, waar men de meest uiteenlopende spullen verkocht. Ook onze produkten waren in een aantal kraampjes uitgestald en menigeen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt tenminste één daarvan te proeven. De Heineken vlaggenbommen, die tijdens dit evenement afgeschoten werden, trokken eveneens veel aandacht. Het nieuwe gezicht van Sisi: een Vru-monatoetje. Verhuizen in Amsterdam: Duur zijn hui(s)d verkopen. Waar rook is. is niet altijd vuur. Onlangs rukte de brandweer van Leiden uit naar de brouwerij in Zoeterwoude. Het alarm waarop dit wakkere korps reageerde, was in werking getreden omdat iemand in het kantoor een broodrooster demonstreerdeonder een brandmelder. Wij leven in een tijd van afkortingen. Deze is goed als idee voor de O I B O WS BT'R, WS FISJ'NT ZUW'IDNOP'RKMNT' OQ! Wat kunnen we van de nieuwe COR verwachten die kortelings is gekozen Zouden onze CORnuiten zich in een CORset laten dwingen of zullen ze, daar waar nodig CORrigerend optreden? Laten we hopen, dat het CORps zich CORdaat en CORrect zal opstellen, dat er mogelijkheden zijn om veel te acCORderen kortom dat er geen sprake zal zijn van CORrosie, zodat uw CORrespondent over drie jaren kan zeggen: ,Ze hebben een CORsage verdiend." Op 28 en 29 mei jl. werd in Vught een braderie gehou den ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de harmonie Kunst en Vriend schap. Dit in samenwerking met Drankenservice Conivet. Op deze zeer druk bezochte en goed georganiseerde braderie heeft Vrumona voor de eerste maal Shandy uitgeschonken om een zo breed mogelijk publiek ken nis te laten maken met dit nieuwe produkt. Groot en klein, jong en oud heeft onze nieuwe frisdrank geproefd en gekocht. Vele goede reacties kwa men uit het publiek los zo als: 't Is lekker fris, het smaakt naar appel, erg lek ker en waar kan ik het na de braderie kopen. Ook werden vele flesjes mee naar huis genomen om 's avonds familieleden of kennissen te verrassen met Shandy. Op 29 april 1976 nam met een zeer druk bezochte receptie de heer I. A. Stuit, president-directeur van onze bierblikken-leverancier Thomassen Drijver afscheid wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd. Enkele honderden gasten namen deel aan de boottocht over de IJssel na afloop van de receptie. Bij het aan boord gaan werden de gasten verwelkomd met bovenstaande foto van de heer Stuit. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 31