NIEUWE TUIGAGE VOOR ONZE PAARDEN De heren Wanders sr. (rechts) en jr. passen de gareel- sloten op het ,kale' gareel. Een klein jaar lang is de firma Wan ders te Amsterdam druk doende ge weest met het vervaardigen van nieu we tuigage voor de vier Heineken paarden. Enige tijd geleden werden Freddy, Han, Rein en Gé voor het eerst in hun nieuwe „jasje" gespannen en zoals u op de voorpagina kunt zien, het staat ze prachtig. Wat een enorm werk zo'n tuig ma ken betekent, besef je pas een beetje als je eens binnen gaat kijken bij de heren Wanders in de Jacob van Len- nepstraat in Amsterdam. Het meeste wordt met de hand ge daan, hetgeen op zich al bijzonder is in onze geautomatiseerde wereld. De heer H. F. Wanders senior vertegen woordigt de derde generatie in dit leerverwerkende bedrijf, terwijl zijn zoon P ,H., als vierde generatie, het vak reeds voor het grootste deel be heerst. Het leer, in vele soorten, wordt meestal in Engeland gekocht. „Neder land heeft nog maar twee ouderwetse leerlooierijen voor paardetuig", zo ver telde de heer Wanders sr., „namelijk in Tegelen en in Waalwijk en als die een paar mooie huiden hebben, kopen we die ook. Het nadeel van Neder lands leer is echter, dat de littekens, die het vee oploopt aan de prikkel draadafrasteringen, altijd zichtbaar blijven op de huiden. In Engeland zet ten de boeren heggetjes of stenen muurtjes als omheining van de wei en de dieren houden hun huid heel. De De beide appelschimmels met hun nieuwe hoofdtuigage. Links Freddy en rechts Han. mooiste huiden zijn vier tot vijf jaar gelooid, een proces dat een enorme stank veroorzaakt, maar het resultaat is schitterend. De dikste huiden zijn en blijven soepel, zelfs bij vrieskou". De heer Wanders, nu vijfenzeventig jaar, heeft zoveel enthousiasme voor zijn vak, dat hij nog steeds enkele uren per dag werkt. „Hij kan niet wegblijven", zegt zijn zoon, „hij moet erbij zijn. Voor mij is dat heerlijk, want hoewel ik het net zo goed kan als hij, leer ik toch nog steeds fijne kneepjes van 'm. En we hebben 't gezellig hier". Vroeger toen er volop paardetuigen werden gemaakt, waren alle gereed- 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 10