150 miljoen liter frisdrank van Vrumona vervolg benoemingen Per 1 augustus 1975 is mr. J. Siertse- ma, die als directeur Beheer Deelne mingen van Nijverdal Ten Cate een ruime ervaring op het gebied van bui tenlandse deelnemingen heeft, in onze dienst getreden. Ook in ons concern zal zijn taak op dit gebied, het beheer van deelnemingen en het begeleiden van projecten, liggen. Aan de heer Siertsema werd eveneens de persoon lijke titel van directeur verleend. Van beide directeuren, die nieuw zijn in onze organisatie, publiceren wij hierbij een foto. Per 1 oktober zijn de volgende be noemingen van kracht geworden. De heer G. T. Kleiberg, groepsdirec- teur Verkoop Bier, is benoemd tot groepsdirecteur Frisdranken en belast met de algemene leiding van Vrumona B.V. In verband met het bereiken, mei 1976, van de pensioengerechtigde leeftijd heeft drs. G. L. Rinkel zijn verantwoordelijkheid voor de bierpro- duktie in Nederland overgedragen aan ir. J. M. van Rossem, aan wie de per soonlijke titel van directeur is verleend. De heer J. van der Zee, marketing ma nager Frisdranken, is benoemd tot groepsdirecteur Gedistilleerd en Wijn en belast met de algemene leiding van de Gedistilleerd Groep Nederland B.V., Van Olffen B.V. en Reuchlin B.V. Tot coördinator brouwtechnische za ken is per 1 oktober benoemd ir. B. A. Florstman, tot die datum bedrijfsleider van de vestiging aan de Stadhouders kade te Amsterdam, aan wie de per soonlijke titel van adjunct-directeur is verleend. Met ingang van 1 oktober is drs. P. van Eerde belast met de leiding van de afdeling Centrale Technologie, onder gelijktijdige benoeming tot adjunct directeur. Eveneens per 1 oktober zijn de heren drs. A. A. Vellekoop, marketing mana ger Bier, J. E. M. Bruning, algemeen verkoopleider Thuisverbruik Bier, Tj. J. Jellema, hoofd afdeling Concern Dran kengroothandels en drs. A. Fl. Gerards, hoofd Fysieke Distributie Europa, be noemd tot adjunct-directeur. Per dezelfde datum is tot bedrijfsleider van de twee Amsterdamse brouwerijen benoemd ir. R. W. Welmers, die belast was met de technische leiding in de groep Gedistilleerd en Wijn. Ir. W. E. Schipper, voorheen bedrijfs leider van de vestiging aan de Maurits- kade te Amsterdam, heeft per 1 okto ber de leiding van de brouwerij in Zoe- terwoude op zich genomen. Drs.J. J. C. Goos heeft per dezelfde datum de taak van ir. Welmers overgenomen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Vrumona is binnen één jaar 150 miljoen liter frisdranken omgezet. De 150-miljoenste liter werd maandag 29 september op feestelijke wijze afgele verd bij de levensmiddelengroothandel Schuitema West B.V. depót Leidschen- dam. Bij deze gelegenheid bood de heer D. Marck, landelijk verkoopleider van Vru mona, een vergulde SiSi-fles aan de heer J.A. Boelens, commercieel direc teur van Schuitema West, aan (foto 1). Daarbij waren onder meer aanwezig de heren J.H.van Leeuwen, depötchef Leid- schendam (links op de foto) en H. J. Merlijn, verkoopleider van Schuitema West. Als blijvende herinnering aan dit heuglijke feit overhandigde de heer Marck tevens een tweetal aquarellen van de Franse schilder Jules César. Enkele uren later bood de heer J. A. Boelens een tweede vergulde SiSi-fles aan de heer J. C. Marks, directeur van de Centra Markt, Monseigneur van der Steelaan te Voorburg, aan (foto 2). En om de lijn fabrikant - groothandel - detaillist naar de consument door te trekken, ontving mevrouw A. de Carpen- tier uit Voorburg, die op dat moment met onder andere een fles SiSi in haar boodschappenwagentje de kassa pas seerde, een hele krat SiSi, bloemen en bonbons. Dit laatste overhandigd door de heer Merlijn (foto 3). 2 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 3