Bij de foto's: 1. De thuisverbruikgroep met enkele genodigden. 2. De horecamedewerkers met hun gasten, e Televisie vormde het onderwerp voor de thuisverbruikacteurs: 3 Barbapapa, 4. Kunstgrepen. 5. Van gewest tot gewest. 6. Een van de hoogtepunten van het horeca-programma was het optreden van Miss Dynamite. 7. Het Hongaarse café (gewest Zwolle). 8. Het slotakkoord door de spelers van Amsterdam en Rotterdam. 1 dan bier verkopen. De ernst werd aan de kant gezet, de lichte muze binnengehaald en de luim vierde hoogtij. Elk van de districten (thuisverbruik) en ge westen (horeca) bracht een eigen pro gramma voor het voetlicht. Beide groepen hebben in gelijke mate als amateurtoneel spelers een geweldig stuk theater gemaakt en daarmee hun collega's in de zaal een enorm plezierige avond bezorgd. Het op treden van de thuisverbruikacteurs werd bovendien beoordeeld door een jury, die unaniem de voor deze gelegenheid be schikbaar gestelde G. T. Kleiberg-trotee voor een jaar toewees aan het district Wil- ders. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 11