Bunnik was uitblinker In september valt beslissing Het tennisteam van Bunnik, dat eerste werd. Op Pinksterzaterdag (1 juni) zijn in de Energiehal te Rotterdam de tenniswed strijden in het kader van de Concern Sport Marathon gehouden. Opvallend was het dat het krachtsverschil tussen de verschillende teams minder groot was dan andere jaren, waardoor de spanning er tot het laatst in bleef. Weliswaar ver zamelde Bunnik weer de meeste wed- strijdpunten (10), maar de tegenstand van Amsterdam II, Gedistilleerd en Wijn en Amsterdam I was ditmaal groter. Deze drie vestigingen eindigden elk met 8 wedstrijdpunten, zodat de telling van de games vóór en tegen hier de doorslag moest geven. Jammer was het dat twee partijen (Bunnik-Amsterdam I en Rotter dam-Gedistilleerd en Wijn) niet binnen de vastgestelde 35 minuten afgewerkt kon den worden, zodat reglementair moest worden besloten deze resp. bij 7-3 en 8-2 af te breken. Was dit niet gebeurd, dan was de verdeling van de trofeepunten wellicht iets anders geweest. Bijzonder goed op dreef was ook dit maal weer het herendubbel van Gedistilleerd en Wijn, dat alle partijen overtuigend won. Rotterdam, vorig jaar nog goed voor een tweede plaats, eindigde nu als laatste. Den Bosch, de drager van de rode lan taarn in 1973, kon geen team op de been brengen en kreeg derhalve nul punten. De uitslagen waren: herendubbels: Bun nik-Amsterdam II 4—7, Ged. en Wijn- Bunnik 9-2, Amsterdam 11—Ged en Wijn 3-8, Bunnik-Amsterdam I 8-3, Amster dam I-Amsterdam II 7-4, Bunnik-Rotter- dam 11-0, Amsterdam ll-Rotterdam 7-4, Rotterdam-Ged. en Wijn 0-11, Amster dam I-Rotterdam 10-1, Ged. en Wijn- Amsterdam I 8-3; damesdubbels: Bunnik- Amsterdam II 6-5, Ged. en Wijn-Bunnik 3-8, Amsterdam 11Ged. en Wijn 10-1, Bunnik-Amsterdam I 7-3, Amsterdam I- Amsterdam II 6-5, Bunnik-Rotterdam 5-6, Amsterdam ll-Rotterdam 6-5, Rot terdam-Ged. en Wijn 8-2, Amsterdam I- Rotterdam 4-7, Ged. en Wijn-Amster dam I 4-7. Do scheidsrechter ofwel 'umpire' Nog drie wedstrijdonderdelen resten ons voordat het eindklassement van de Con cern Sport Marathon kan worden opge maakt. Het zijn hockey (7 september), klaverjassen (21 september) en biljarten (28 september). De laatste twee hebben over belangstelling aan deelnemerskant nooit te klagen gehad, vooral ook niet omdat deze takken van sport veel be oefenaars vinden onder onze gepensio neerde medewerkers. Den Bosch won vorig jaar het klaver jassen met Amsterdam I als een goede tweede. Het biljarten had in dat jaar zijn sterkste vertegenwoordigers in Rotterdam zitten, onmiddellijk gevolgd door Amster dam II. Te verwachten valt dat deze beide onderdelen niet over belangstelling te kla gen zullen hebben, ook niet als het gaat om het publiek. De klaverjassers spelen namelijk in de kantine van de brouwerij Van der Helststraat te Amsterdam; de biljarters in de kantine van de brouwerij te Den Bosch. Hockey staat dit jaar voor het eerst op het programma. Hoewel Heineken wel eens onderlinge wedstrijden heeft gehou den en een enkele keer met een team aan een toernooi heeft meegedaan, beschikt elke vestiging op zich niet over een 'pan klaar' elftal. Ook is het de organisatoren niet precies bekend wie van onze mede werkers hockeyen. Vandaar dat de inschrijving individueel geschiedt, waarna de organisatie per vestiging de teams zal samenstellen. Het gaat daarbij om mixed elftallen, bestaan de uit 4 dames en 7 heren. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij R. Elfrink van Public Relations in Amsterdam (toestel 2277). De wedstrijden worden gespeeld op velden in het Amsterdamse Bos.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 11