ïlarij gaat [uari 1974 loefdraaien k montage in volle gang mé m "1 de mannen van de montage de ketels, de kuipen en de tanks. Alleen de roodkoperen ketels hebben plaats moeten maken voor roestvrij stalen-objecten, die straks voor de be zoekers zeker minder 'bierig' zullen zijn, maar voor de brouwer meer func tioneel. De machine-bankwerker, die zich nog maandenlang kan uitleven in perfect draaiwerk, zit er niet zo mee: 'Ik heb eigenlijk geen idee van wat een brouwhuis is, want ik heb van m'n levensdagen nog nooit een ander brouwhuis gezien'. Maar ook hij vindt het een machtig mooi stuk werk, waar in hij dagelijks voldoening schept. Als we tegen vieren de schoorsteen van de Energiedienst - met 45 meter het hoogste punt van de bouw - een beetje artistiek op de foto vast willen leggen, komt onder de noordbrug een gezellig klein bootje aanvaren. Het is een 'particulier', en één van de passan ten, voor wie de Weipoortse Vliet vrij vaarwater blijft. 'Ik woon hier even ver derop aan de Vliet', vertelt hij, 'en bijna dagelijks maak ik een tochtje door de brouwerij Het is zo'n prachtig water tje, meneer. En kijk, die kleine jongen, mijn kleinzoon, met zijn scheepje aan een touw, hij heeft zoveel plezier. Ook toen er nog niet door jullie gebouwd was, kwam ik hier veel. En ik dacht wel eens, wat gaat dat worden. Maar eerlijk meneer, wat jullie hier neer Bij de foto's: 1 De montage in het gebouw van de Energiedienst is een ingewikkeld karwei. 2 Boven de nabezinktanks van de water zuiveringsinstallatie is een immense brug geplaatst. 3 Doorkijk in een deel van het brouwhuis. 4 De gistbewaartanks, die nog op montage wachten, lijken net varkentjes. 5 Onderdelen van de bottelcolonne staan nog kris kras door elkaar. 6 Twee van de vier flessenvulmachines staan reeds op hun plaats. 5 gezet hebben, dat is een mooi stukkie werk, dat is prachtig gedaan. M'n com plementen hoor Bij de nissenhutten hoort men het slaan van autodeuren, brommers rate len op handgas en spuiten even later in een zoef voorbij. Wie op het par keerterrein zijn wagen heeft, loopt in versnelde pas derwaarts. Mussen en meeuwen cirkelen over het asfaltdek van de verbindingsstraten. Wat achte loos weggeworpen broodkorsten zijn hun prooi. In de portiersloge wordt ge wacht op de man van de 'Eerste Ge combineerde'. Een dag in de bouw zit erop. 6 1 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 11