vers van 'tvat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 20e jaargang no. 152 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het juli/augustusnum mer dient uiterlijk 11 juli in het be zit van de redactie te Rotterdam te zijn. OP DE VOORPAGINA: Een groep van ruim honderdvijftig gepensioneerden uit Amsterdam en Rotterdam maakte op 5 juni een excursie naar onze Bossche brou werij. Zie ook pag. 6 en 7. pag. Mededeling raad van bestuur 1 Het nieuwe bierfilter in Amsterdam 1 Officiële inbedrijfstelling nieuw ziederijgedeelte Den Bosch 2 Diplomaregen in Rotterdam 4 Van de ondernemingsraden 5 Oud-medewerkers zagen „die grote brouwerij" 6 Belgisch uitstapje van Rotterdamse gepensioneerden 7 Afscheid A. van der Waal en L. Robbe 9 Van onze verenigingen 10 De hockeyreturns tegen Amstel 11 De puzzelboek12 Onze kinderton 13 Personalia 14 De ideeënbus15 3LUIK '67 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 2