Personalia in de ligpaddestoel! Opeens denkt-ie weer aan de arme koning, die een vuursalamander is in Krebbe's wo ning. Flos springt overeind: niets als dicht struikgewas! Ah, daar is het mes, dat komt prima van pas! De takken, ze knappen als glasdraden af, een tovermes zeker, dat het elfje hem gaf! De zevende dag, het is avond, haast nacht. „Stil, kijk daar vóór je roept Indigo zacht. Wat is dat? Een bouwvallig en scheefgezakt huisje, KREBBE KREU staat erop, Flosje lacht in zijn vuistje. Hij sluipt nader bij geruisloos en snel. Een klein beetje angstig en bang is-ie wel. Zou ze thuis zijn, de heks wat nu te beginnen! Door een kleine gebarsten ruit kijkt hij naar binnen. Daar zit Krebbe Kreu in een dik boek te le zen, dat moet het Groot Heksen- lands Toverboek wezen. Ze kan niet goed zien, want ze wijst met haar neus alle lettertjes aan en ze roept: „Knisperkneus!" Oh, wat zou het heerlijk zijn, dacht Flosje toen, dat boek met een fikse klap dicht te gaan doen, dan kwam haar komkommer- neus eh even zien: tussen blad zijde negen en pagina tien. Op haar kromme rug hippelt een roetzwarte kraai en een wrattenzwijn eet van de kikkerdrilvlaai. Pardoes slaat zijn hartje van rikketikbom: wat zwemt daar?Wat zwemt in die goudvissen kom? Stil, daar begint Krebbe Kreu weer te praten: „Koning Tritos beto verd niets kan hem meer baten!" Op zijn teentjes tuurt Flos door de stoffige ruit en luistert vol spanning, de oortjes wijduit. (Slot volgt) de heks op een brandende reuzesigaar IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 16.4 M. Dahmane, bott. 17.4 Z. Allouche Chaib, bott. 21.4 A. M. Benschop, bott. 21.4 J.S.Fechter, bott. 23.4 J. Fï. L. Schenkel, bott. 24.4 W. J. Segboer, bott. 28.4 D. A. A. Amajjar, bott. 28.4 H. A. Bagdad, bott. 29.4 S. M. Belhasan, bott. 1.5 mevr. M. K. A. Mantyla, boekh. 5.5 B. B. M. Faïq, bott. 5.5 M. FI. H. Harmis, bott. 5.5 B. B. A. Tabte, bott. 12.5 P. J. A. v. d. Berg, elektr. techn. werkpl. 12.5 A. Duran Mendez, bott. 13.5 A. V. S. Kamphuis, eigen agentsch. 13.5 A. A. Dadda, bott. 13.5 B. M. A. Elmaymoun Mimoun, bott. Rotterdam: 26.2 A. P. Almeida, bott. 27.3 B. FF. B. A. Mohamed, bott. 27.3 A. Boujnan, bott. 28.3 T. B FF. Mohamed, bott. 21.4 P. D. FFoepel, int. dienst 1.5 mevr. J. C. Koedam-van der FFoek, kwal.dnst 1.5 mevr. E. Vila Solera-Boot, H.E.M. bouwbur. 1.5 H. M. Bulens, techn. inkoop 1.5 E. Versteeg, doe. secr. 12.5 A. van der Est, proj.bur. H.T.B. Den Bosch: 27.1 C. Schapendonk, bott. 3.2 J. A. W. Witmer, elektr.techn. dnst 16.4 J. C. M. van Son, budgettering 1.5 J. F. C. M. van Delft, interne ac- countantsafd. 1.5 J. S. M. Wijne, bott. 1.5 mej. M. Meijeringh, verk.secr. 1.5 mej. M. P. van der Loo, telef.centr. UIT ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 29.4 J. Vas, bott. 30.4 mej. Y. Post, boekh. 30.4 mej. M. J. C. Bladt, deb.inf. 30.4 mej. A. A. Portolan, deb. inf. 2.5 M. B. Aghazaf, bott. Rotterdam: 25.4 M. Agoujil, bott. 30.4 mevr. A. J. F. Tonissen-v. d. Meer, centr. deb. adm. 30.4 J. FF. A. van Doorenmalen, versch. 30.4 J. Baden, prod. ink. 30.4 mej. M. J. C. Wolf, doe. secr. 2.5 J. Alcaide Catalan, bott. Den Bosch: 1.4 S. J. van Steenveldt, verk.secr. 14.4 J. A. Meyvis, bott. 21.4 A. A. van den Ende, opl. 21.4 B. Doedens, bott. 28.4 J. A. van Liempd, elektr.techn. dnst 15.5 FF. J. W. M. FFermans, huisverbr. UIT MILITAIRE DIENST: Rotterdam: 21.4 J. de FFaas, magazijn 5.5 C. Lange, boekh. 7.5 C. E. Langstraat, tekenk. H.T.B. MUTATIES: Rotterdam: 14.4 P. de Brune, van proj.bur. H.T.B. naar afd. meet- regeltechniek 1.5 mej. A. M. Schönberger, van prod.- ink. naar secr. H.T.B. 1.5 A. Michel, van prod. ink. naar be- drijfsbur. 1.5 G. F. Verschoor, van bott. naar bedr.bur. 1.5 N. J. de Hek, van havendnst, naar bedr.bur. 1.5 J. Klingeman, van verk. horeca naar centr. verk.secr. Den Bosch: 16.4 A. H. J. M. Berlo, van postk. naar admin. alg. MET PENSIOEN: Rotterdam: 30.4 J. Kraayenbosch, mech. werkpl. DIPLOMA'S: Amsterdam: mei P. A. Beuse, terreindnst, C. Broers, lab., J. W. H. Muller, prod, alg., R. C. H. Tulen, lab. en A. G. Mas- meijer, alg. werkpl., allen geslaagd voor brandwacht 2e klas Rotterdam: 12.4 mej. L. Kerbusch, secr. H.T.B., be haalde het diploma stenografie En gels 26.4 mej. E. Batenburg, pers.dnst. H.T.B. behaalde het diploma sten. Engels 2.5 mej. C. J. Lobé, secr. H.T.B., be haalde het diploma sten. Engels GEHUWD: Amsterdam: 8.5 mej. W. G. Nijhof, boekh., met A. M. Kat 14.5 mej. G. v. d. Woerdt, kantine, met F. Zegers, terreindnst Rotterdam: 16.4 drs. Ph. G. Goossen, techn. opl., met mej. G. H. L. de Vries 24.4 J. Klingeman, centr. verk.secr., met mej. R. Neuteboom 29.4 I. Gonzalez Alvarez, bott., met mej. M. d. C. Gomez Ostalé Den Bosch: 8.5 mej. M. J. van der Veer, deb. inf. met W. C. M. Baudoin 14.5 mej. C. J. van Drongelen, boekh., met H. Weipert GEBOREN: Amsterdam: 4.4 Erik, zoon van P. D. Waagmeester, vert. huisverbr. Rotterdam: 16.4 Patricius J. P., zoon van Th. G. van Look, mech. werkpl. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 16