Woordraadsel OPLOSSING CIJFER-KRUISWOORDRAADSEL TIEN ADVIEZEN DE PUZZELHOEK Omdat het nu, tijdens het samenstellen van deze rubriek buiten warm is, zou je niet geloven dat iemand het in zijn hoofd haalt buiten in die zonnige natuur ook maar één ogenblik aan puzzels te sleutelen. Toch heb ik mijn best voor u gedaan: denkend aan die trouwe groep van ook bij mooi weer niet aflatende aanhangers; denkend aan eventueel regenweer, in of buiten Nederland; denkend aan uw vakantie, met of zon der het voorgaande; denkend aan die bladzijde van Vers van 't Vat, die anders leeg zou blijven; denkend aan de voorraad cadeau bonnen; etc., etc. Kortom, ik bied u voor deze maand het Woordraadsel. Gegeven zijn twee kolommen van letters en/ of woorden, verbonden door een streep. De woorden van de eerste kolom staan reeds in de goede volgorde, in tegenstelling tot de tweede kolom. Door toevoeging van één letter kunt u deze kolommen verbin den, waardoor nieuwe woorden ontstaan, waarvan evenwel geen omschrijvingen wor den gegeven. Van boven naar beneden gelezen vormen dan de op het streepje vermelde, toege voegde letters een gezegde, dat heden ten dage op velerlei gebied in de menselijke omgang een meer openlijk (zij het helaas vaak in ongunstige zin!) karakter heeft gekregen. Van wat betreft de oplossing van het cijfer-kruiswoordraadsel geef ik u de na men van de navolgende prijswinnaars: D. Calandt te Amsterdam, P. Dubbeld te Rotterdam en A. van de Heijden te Den Bosch. Proficiat! Gaarne ontvang ik uw nieuwe inzendingen uiterlijk 5 september in Amsterdam. En heeft u nog geen vakantie-short gekocht, geen nood, win één van de 3 prijzenbon- nen van elk 7,50, die beschikbaar gesteld worden. Veel genoegen en gaat u met vakantie veel zon! Keiler max ster met en la as mol en ge ier du ment eten uis ple aal min rui ra keren om vel el ge mank ter ke ing el el te tal kamp tel zeil maal ma eken bag naar g en zu rest pas oor 1 a 6 1 11 d 16 m 2 n 7 b 12 P 17 r 3 h 8 z 13 g 18 i 4 e 9 k 14 - ij 19 O 5 t 10 w 15 f 20 - u 21 s (Met veel begrip voor de moderne samenleving oorspronkelijk opgesteld door de Bisschop van Pontrefact in Wales): 1. U zult geen zwakke zenuwen hebben; 2. U zult uw zaak niet belangrijker vinden dan uw gezin; 3. zult verantwoordelijkheden kunnen delegeren; 4. U zult dankbaar zijn voor kritiek; 5. U zult matig zijn in eten, drinken en in alle dingen; 6. U zult geen vooroordelen hebben; 7. U zult een vooruitziende blik hebben; 8. U zult het huis van uw naaste niet begeren, noch diens auto, noch diens vrouw, noch diens secreta resse, noch diens bedrijfsleider, noch iets anders wat hem toebehoort; 9. U zult uw levenskaars niet aan beide einden tegelijk laten branden; 10. U zult het contact met uw medewerkers niet aan anderen overlaten. (Uit Ticker tape, K.L.M.) 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 14